Aktualności

SBE test1 classes 2018.12.03

B4, MB, wyniki I kolokwium

D. Gardo - konsultacje 5.12 i 6.12

Szanowni Państwo, 

Informuję, że moje konsultacje w dniu 5.12 i 6.12 nie odbędą się. 

Dominika Gardo

D. Gardo - konsultacje

Szanowni Państwo, 

Informuję, że moje konsultacje w dniu 28.11 oraz 29.11 nie odbędą się. 

Dominika Gardo

B5 B8 WYNIKI OBRONY

Szanowni Państwo, 

W załączniku znajdują sie oceny z obrony projektu nr 1 z dnia 19.11 i 20.11.

Z poważaniem 

Dominika Gardo

M. Przychodzki - konsultacje w dniu 27.11.br

W dniu 27.11.2018 konsultacje dr. M. Przychodzkiego rozpoczną się wyjątkowo o godzinie 11:15

SBE test2 2018.11.20

SBE test2 2018.11.06

B3 B5 B8 wyniki obrony

Szanowni Państwo, 

W załączniku znajdują się oceny z obrony projektu nr 1 z dnia 5.11 i 6.11. 

Z poważaniem 

Dominika Gardo

 

B3 wyniki obrony

 Szanowni Państwo, 

W załączniku znajdują się oceny z obrony projektu nr 1. 

Z poważaniem 

Dominika Gardo

SBE test1 2018.10.16

Plan konsultacji pracowników ZMB

Szanowni Państwo,

Na stronie: http://zmb.put.poznan.pl/?q=node/294 mogą Państwo zapoznać się z aktualnym planem zajęć oraz konsultacji pracowników ZMB.

Z poważaniem,

Olga Kawa

Egzamin z Mechaniki budowli - dodatkowy termin

Szanowni Państwo,

egzamin z przedmiotu Mechanika budowli dla osób, którym przysługuje jeszcze jeden termin, odbędzie się w środę 10.10.2018 o g.9.30, s.204.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedłużenie sesji oraz usprawiedliwienie dostarczone w terminie tygodnia od daty przeprowadzenia egzaminu.
Proszę osoby, które spełniają te warunki, o wcześniejsze wysłanie informacji drogą mailową o zamiarze przystąpienia do egzaminu.

Z poważaniem
Magdalena Łasecka-Plura

ZMIANA GODZINY ZALICZENIA POPRAWKOWEGO I KONS. - Olga Kawa

  ZMIANA GODZINY ZALICZENIA POPRAWKOWEGO

 

poprawa egzaminu z Mechaniki Budowli, 27.09.2018r., godz.9.00

Szanowni Studenci,
otrzymaliście Państwo oceny z egzaminu poprawkowego. Osoby, którym przysługuje jeszcze jedno podejście tj. mają zwolnienia lekarskie lub były na egzaminie tylko raz, mogą to zrobić w czwartek 27.09.2018r. o godz. 9.00.
Zbiórka przed salą 304B.
Osoby, które będą chciały skonsultować prace egzaminacyjne zapraszam również na godz. 9.00, 27.09.2018r. przed salę 304B.

Z poważaniem
dr. inż. Przemysław Wielentejczyk

B8, MB, konsultacje

Szanowni Państwo,

projekty z Mechaniki budowli można oddać w czasie zaliczenia poprawkowego w dniu 26.09.2018 g. 9.00, s.103.

Magdalena Łasecka-Plura

Olga Kawa Zaliczenie poprawkowe / konsultacje

Szanowni Państwo,

W dniu 26.09.2018 o godzinie 11.00 zapraszam na zaliczenie poprawkowe  z ZMB i MB (s. 204 BL). W tym czasie będzie także możliwość oddania zaległych projektów.

Na konsultacje zapraszam także we wtorek 25.09.2018  9.30 - 10.30.

Z poważaniem,

Olga Kawa

M. Przychodzki - konsultacje w sesji jesiennej

Informuję, że moje konsultacje w sesji jesiennej odbędą się w dniu 24.09.18 (poniedziałek) w godzinach 12:30-13:30.

M. Przychodzki

egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli 24.09.2018r. godz.9.00

Szanowni Studenci,
w dniu 24.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 9.00 zgodnie z harmonogramem odbędzie się egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli. Proszę o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczone sale:

sala 122 - gr.1, gr.2, gr.3, gr.4, gr.5;
sala 123 - gr.6, gr.7, gr.8;
sala 120 - gr.9; warunek

Proszę również o zapoznanie się z regulaminem egzaminu.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

B8, MB, zaliczenie poprawkowe, dodatkowe konsultacje

Szanowni Państwo,

zaliczenie poprawkowe z Mechaniki budowli dla grupy B8 odbędzie się 26.09.2018 o g.9.00 w s.103.
Dodatkowe konsultacje odbędą się 19.09.2018 g.9.30-10.30 s.304A.

Z poważaniem
Magdalena Łasecka-Plura

Subskrybuje zawartość