Aktualności

Zaawan. MB - Sprawdzian 2 - grupa 6

W załączniku wyniki.

Olga Kawa

MS gr.4/NS

Lw w kratownicach, gr.4/NS

Wyniki S1 gr MBP6, zaaw. mech. bud.

W załączniku przesyłam wyniki.

Z poważaniem,

Olga Kawa

Wyniki obrony z dnia 23.04.2015 gr.6 II rok

wyniki S1 gr 7 i 8, II stopień

 W załaczniku wyniki sprawdzianu 1 dla grupy 7 i 8 II stopień.

Olga Kawa

Wyniki obrony z dnia 16.04.2015 gr.6 II rok

Lw w belkach, gr.4/NS

Terminy sprawdzianów Zaawan. mech. bud. gr 6, 7, 8

Szanowni Państwo ww zakładce dydaktyka:
http://www.zmb.put.poznan.pl/?q=node/78
znajdą Państwo uaktualnione terminy oddania projektów oraz sprawdzianów.
Olga Kawa

Zajęcia, konsultacje 1-2.04.2015r. Olga Kawa

Sznowni Państwo,

W dniach 1, 2 .o4.2015 r zajęcia oraz konsultacje nie odbęda się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

Z poważaniem,

Olga Kawa

Podstawy Mechaniki - grupy B6-B10 egzamin poprawkowy

Szanowni Państwo,
oceny z egzaminu poprawkowego z Podstaw Mechaniki zostały wpisane do eProto. Osoby, które chcą zobaczyć swoją pracę, mogą to zrobić jutro (27.02.2015r.) o godz. 9.45 w sali 304A.
Z poważaniem
Magdalena Łasecka-Plura

EGZAMIN POPRAWKOWY Z MECHANIKI BUDOWLI - PRZYDZIAŁ SAL !!!

Przypominamy, że egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli odbędzie się w dniu 26.02.2015r. o godz. 9.00. Wymagania oraz przydział sal przedstawiono w załączniku.
Z poważaniem
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

EGZAMIN POPRAWKOWY z Podstaw Mechaniki

Szanowni Państwo,

egzamin poprawkowy z Podstaw Mechaniki odbędzie się 24.02.2015r. o godz. 9.30 w salach 122 i 123.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych.

EGZAMIN Z MECHANIKI BUDOWLI - I TERMIN - INFORMACJE

Uwaga studenci.

Informuję, źe osoby, które napisały egzamin z MB są na bieźąco powiadamiane  o wynikach. Część studentów z grup od B1 do B5 już otrzymała maila z oceną. W załączniku przedstawiono oceny dla osób podchodzących warunkowo do egzaminu. Proszę studentów, którzy mają karty egzaminacyjne (egzamin warunkowy), aby przyniosły je na spotkanie w terminie jak niźej. 

ZALICZENIE KOMISYJNE - OLGA KAWA

Szanowni Państwo,

Zaliczenie komisyjne z ćwiczeń audytoryjnych kursu Podstawy Mechaniki odbędzie się w czwwartek 19.02.2015 r o godzinie 9.30 w sali 204 BL. Proszę o przybycie 10 minut wczesniej przed wyznaczona godziną.

Do zaliczenia komisyjnego mogą przystapić osoby z numerami indeksu:

120209

112946

120218

Z Poważaniem,

Olga Kawa

Podstawy Mechaniki - grupy B6-B10

Szanowni Państwo,
w pliku: wyniki_egzaminPM znajdują się wyniki egzaminu z Podstaw Mechaniki dla grup B6-B10, który odbył się 10.02.2015r.
Prace można będzie obejrzeć w poniedziałek 23.02.2015r. o godz. 9.00 w sali 304A. Warunkiem koniecznym, aby obejrzeć pracę jest rozwiązanie wszystkich zadań ze swojej grupy z egzaminu.
Egzamin poprawkowy odbędzie się 24.02.2015r. Przydział sal i godzina egzaminu zostanie wywieszona na stronie ZMB.
W plikach 2015A-2015F znajdują się zadania z egzaminu. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna hasła do plików, to proszę o kontakt mailowy.
Magdalena Łasecka-Plura

EGZAMIN Z MECHANIKI BUDOWLI - PRZYDZIAŁ SAL !!!

W załączeniu przedstawiam przydział sal dla grup od B1 do B10.

Studenci, którzy przystępują do egzaminu warunkowo napiszą egzamin w sali CW1.

Studenci, którzy nie zostali ujęci na listach proszę aby przyszli do sali CW1.

dr inż. Przemysław Wielentejczyk 

EGZAMIN z Podstaw Mechaniki - podział na sale i godziny

Szanowni Państwo,

W załączniku znajdują się listy z podziałem na grupy w odniesieniu do sali i godziny zdawania egzaminu. Proszę o zapoznanie się z nimi.

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Szanowni Państwo,

dodatkowe konsultacje, w czasie których można oddać projekty i zaliczyć zaległe obrony projektów odbędą się 09.02.2015r. o godz. 9.00 w sali 238.

Magdalena Łasecka-Plura

Zaliczenie poprawkowe gr.6 i 7 II rok

Wyniki zaliczenia poprawkowe z dnia 05.02.2015r.

Grupa 6:
115204 - dst
109878 - dst
116123 - dst
115198 - dst
115262 - dst-

Grupa7:
115040 - ndst
111616 - ndst
111090 - ndst
113027 - dst-
115073 - dst-
115216 - dst+
115109 - dst

Magdalena Łasecka-Plura

Subskrybuje zawartość