Aktualności

EGZAMIN z Podstaw Mechaniki - podział na sale i godziny

Szanowni Państwo,

W załączniku znajdują się listy z podziałem na grupy w odniesieniu do sali i godziny zdawania egzaminu. Proszę o zapoznanie się z nimi.

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Szanowni Państwo,

dodatkowe konsultacje, w czasie których można oddać projekty i zaliczyć zaległe obrony projektów odbędą się 09.02.2015r. o godz. 9.00 w sali 238.

Magdalena Łasecka-Plura

Zaliczenie poprawkowe gr.6 i 7 II rok

Wyniki zaliczenia poprawkowe z dnia 05.02.2015r.

Grupa 6:
115204 - dst
109878 - dst
116123 - dst
115198 - dst
115262 - dst-

Grupa7:
115040 - ndst
111616 - ndst
111090 - ndst
113027 - dst-
115073 - dst-
115216 - dst+
115109 - dst

Magdalena Łasecka-Plura

Zaliczenie poprawkowe gr.8 I rok

Ponieważ wszystkie osoby, które zaliczyły ćwiczenia mają również zaliczone projekty odwołuję termin piątkowy. Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń, a chciałyby zaliczyć projekty mogą przyjść w poniedziałek na godzinę 9.00.
Magdalena Łasecka-Plura

gr B4 i gr B5, rok I

Szanowni Państwo,

Osoby, ktore w piatek podchodza do zaliczenia poprawkowego nie podchodzą dodatkowo do obron projektow. Projekty (obrony) zostaą zaliczone w ramach zaliczenia poprawkowego.

Pozdrawiam,

Olga Kawa

Egzamin z Podstaw Mechaniki - ważne informacje

Szanowni Państwo,

Egzamin z Podstaw Mechaniki zgodnie z zapowiedzią odbędzie się w dniu 10.02.2015.
W dniu 09.02.2015 Na stronie internetowej ZMB zostaną wywieszone listy studentów z podziałem na sale oraz godziny, w których przystąpią do egzaminu. Egzamin będzie miał formę pisemną. Należy zabrać ze sobą papier formatu A4, przybory do pisania, kalkulator i legitymację studencką. W trakcie egzaminu korzystanie z telefonu komórkowego (również w celu wykonywania obliczeń)jest zabronione.

WAŻNE:
Osoby, które nie zdały egzaminu z Podstaw Mechaniki w latach wcześniejszych, a zostały warunkowo wpisane na kolejne semestry, aby przystąpić do egzaminu muszą przesłać do dnia 06.02.2015 na adres: maciej.przychodzki@put.poznan.pl swoje imię i nazwisko oraz numer albumu.

Zaliczenia poprawkowe Podstawy Mechaniki - Olga Kawa

Szanowni Państwo,

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Podstawy Mechaniki dla grupy 4 i 5 odbedzie sie w piatek 6.02.2015 r o godzinie 9.30 - 11.00 w sali 12BL. w tym dniu mozliwe także będzie zaliczenie zaległych obron i sprawdzianych w godzinach 11.30 - 13.00 pokój 204C BL.

Z poważaniem, 

Olga Kawa

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Szanowni Państwo,
dzisiejsze konsultacje (02.02.2015) zostają odwołane.
Magdalena Łasecka-Plura

spr. z linii wpływu + obrony z dnia 28.01.2015 gr.7 II rok

Szanowni Państwo,

dodatkowe konsultacje, na których można obejrzeć prace i oddać zaległe projekty odbędą się w poniedziałek w godz. 12.00-13.00.

Z poważaniem
Magdalena Łasecka-Plura

spr. z linii wpływu + obrony z dnia 28.01.2015 gr.6 II rok

Szanowni Państwo,

dodatkowe konsultacje, na których można obejrzeć prace i oddać zaległe projekty odbędą się w poniedziałek w godz. 12.00-13.00.

Z poważaniem
Magdalena Łasecka-Plura

Wyniki kol. popr. z dnia 27.01.2015 gr.7 II rok

Wyniki kol. popr. z dnia 27.01.2015 gr.6 II rok

Wyniki kol. popr. z dnia 27.01.2015 gr.8 I rok

Szanowni Państwo,
zaliczenie poprawkowe dla studentów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z ćwiczeń odbędzie się 03.02.2015r. o godz. 9.00 w sali 202.
Studenci o numerach indeksów:
120394
120306
mogą w tym czasie napisać poprawę sprawdzianu z belek.
Dodatkowe konsultacje odbędą się w poniedziałek w godz. 9.00-10.00. W tym czasie można oddać zaległe projekty oraz obejrzeć wcześniej napisane prace. Studenci, którzy oddadzą poprawnie zrobione projekty w tym dniu nie dostaną oceny niedostatecznej z projektów. Oddanie projektów po tym terminie skutkuje oceną niedostateczną z projektów.

Z poważaniem
Magdalena Łasecka-Plura

Wyniki obrony z dni 26-28.01.2015 gr.8 I rok

Gr 5 - odwołanie zajęć

Szanowni Państwo,

Zajęcia projektowe w dniu dzisiejszym (czwartek 29.01.2015) nie odbędą się. Zaliczenie zaległości (obrony projektów) będzie można uzupełnić w przyszłym tygodniu. Dokładny termin oraz godzina będzie podana w terminie późniejszym.

Z poważaniem,

Olga Kawa 

MiBP zaliczenie sprawdzianów

Osoby o numerach indeksu:

101440

100850

83487

które mają do zaliczenia sprawdziany z przedmiotu Mechanika Budowli II proszone są o przyjście w czwartek 28.01.2015 r o godzinie 15.00, do pokoju 204 na konsultacje do Pana Profesora Przemysława Litewki.

Olga Kawa

Olga Kawa - zajęcia i konsultacje 28.01.2015

Szanowni Państwo,

Zajęcia oraz konsultacje w dniu jutrzejszym to znaczy w środę 28.01.2015 zostają odwołane.

Z powazaniem,

Olga Kawa

Wyniki spr. z linii wpływu z dnia 21.01.2015 gr.6 II rok

Wyniki spr. z linii wpływu z dnia 21.01.2015 gr.7 II rok

Wyniki poprawy obrony z dnia 21.01.2015 gr.6 II rok

Subskrybuje zawartość