Aktualności

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli 22.02.2017r. godz. 12.00

Szanowni Studenci,
informuję, że egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli odbędzie się 22.02.2017r. (środa) o godz. 12.00.
Poniżej przedstawiam przydział sal dla poszczególnych grup.
- grupa B1, B2, B3, B10, warunek - sala CW1,
- grupa B4, B5, B6 - sala 122BL,
- grupa B7, B8, B9 - sala 123BL.
Proszę o stawienie się przed wyznaczonymi salami 15 min wcześniej i zastosowanie się do wymagań wg załącznika.
Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

Z3 II st., NS - zaliczenie poprawkowe z ZMB

Zaliczenie poprawkowe z Zaawansowanej Mechaniki Budowli (grupa Z3) odbędzie się 18.02.2017 (sobota) o godz. 9.00. Salę podam w późniejszym terminie.
Magdalena Łasecka-Plura

Grupy B6-B11

Szanowni Państwo,

prace egzaminacyjne można zobaczyć w środę (15.02.2017) o g.10.00 w s.304A.

Magdalena Łasecka-Plura

Gr 4, 5, 9 - zaliczenie poprawkowe z Podst. Mech.

Szanowni Państwo,

Grupa IDK, I rok, studia niestacjonarne - kolokwium poprawkowe z ZMB

Kolokwium poprawkowe z Zaawansowanej Mechaniki Budowli dla grupy IDK (studia niestacjonarne) odbędzie się w dniu 15.02.2017 o godzinie 17:00. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304.

Grupy B1, B8, I rok - kolokwium poprawkowe z PM

Kolokwium poprawkowe z Podstaw Mechaniki dla grup B1 i B8 odbędzie się w dniu 15.02.2017 o godzinie 17:00. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304.

M. Przychodzki - konsultacje w sesji zimowej

Terminy konsultacji w sesji zimowej:
15.02.2017 godz:8.30-10:00
22.02.2017 godz:8.30-10:00

B3 i B7/I rok Podstawy Mechaniki

Szanowni Państwo,
załączam pliki z wynikami z ostatnich prac pisemnych oraz ocenami końcowymi.
Dodatkowe konsultacje odbędą się 09.02.2017 w godz. 11.00-12.00 w s. 304A. Na konsultacjach można oddać zaległe projekty.
Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń odbędzie się 14.02.2017 o g.9.00 w s.202. W tym terminie można również napisać zaległe obrony projektów.
Magdalena Łasecka-Plura

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Dodatkowe konsultacje odbędą się 9.02.2017 (czwartek) w godz. 11.00-12.00.

Magdalena Łasecka-Plura

gr 4, 5, 9 I rok - wyniki końcowe Podstawy mech.

Szanowni Państwo,

W załaczonych plikach znajdą Państwo wyniki kolokwium poprawkowego oraz oceny końcowe zarówno z ćwiczeń jak i projektów. Osoby, które nie uzyskały oceny pozytywnej będa mogły podejśc do zaliczenia poprawkowego, które planowane jest w przyszłym tygodniu. W celu ustalenia terminu proszę o kontakt jednej osoby z danej grupy.

Prace mozna obejrzeć na konsultacjach, które odbęda się we wtorek 14.02.2017r. o godzinie 12.00-13.00.

Z poważaniem,

Olga Kawa

 

Grupa B2, I rok - wyniki kolokwium poprawkowego z PM

Wyniki kolokwium znajdują się w załączniku

EGZAMIN Z PODSTAW MECHANIKI - podział na sale

Szanowni Państwo,

Egzamin z Podstaw Mechaniki odbędzie się w sześciu salach w budynkach Wydziału Budownictwa, Centrum Mechatroniki (CM) i Centrum Wykładowego (CW). Listy z podziałem na sale oraz wymagania dla studentów przystępujących do egzaminu znajdują się w załącznkach.

Przypominamy, że egzamin rozpocznie się o godzinie 8:00.

Z poważaniem,

dr inż. Magdalena Łasecka-Plura

dr inż. Maciej Przychodzki

Grupy B1, B8, I rok - wyniki kolokwium poprawkowego z PM

Wyniki kolokwium znajdują się w załącznikach

Grupa IDK, I rok, II stopneń, niestac. - wyniki kolokwium z Zaawansowanej Mechaniki Budowli

Wyniki kolokwium znajdują się w załączniku

EGZAMIN Z PODSTAW MECHANIKI - studenci II roku

Osoby, które nie zdały egzaminu z Podstaw Mechaniki w ubiegłym roku akademickim, a chcą przystąpić do egzaminu w tym roku proszone są o przesłanie danych: nazwisko, imię, nr albumu. Dane te należy przesłać do dnia 03.02.2017 na adres: maciej.przychodzki@put.poznan.pl

Grupa B2, I rok - kolokwium poprawkowe z Podstaw Mechaniki

Kolokwium poprawkowe z Podstaw Mechaniki dla studentów grupy B2 odbędzie się w dniu 03.02.2017 o godzinie 15:00 w sali 215 BL.

Grupa B2, I rok - wyniki obrony projektu z kratownic

Wyniki obrony projektu z kratownic znajdują się w załączniku.

Grupy B1, B8, I rok - zwroty zadań projektowych do poprawienia - aktualizacja z dnia 31.01.2017

Zadanie z ram:
Krupka Natalia

Zadanie z kratownic:
Wiatr Dawid

Grupy B1, B8, I rok - wyniki poprawek obron projektów z tarcz i ram

Wyniki poprawek obron projektów z tarcz i ram znajdują się w załącznikach.
Dodatkowa poprawka obron projektów odbędzie się w dniu 03.02.2017 o godzinie 15:00 w sali 215.
PROSZĘ, ABY OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY OCENY NIEDOSTATECZNE PRZYSZŁY NA KONSULTACJE W CELU OMÓWIENIA POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW

B4, B9 poprawa kolokwium/konsultacje

Szanowni Państwo,
 
Poprawa kolokwium odbędzie się w poniedziałek 06.02.2017 r o godzinie 9.00 - 10.30 w sali 215 BL.
 
Konsultacje w tym tygodniu odbywają się w środę 01.02.2017 r w godzinach 12.00-13.30.

 
Z poważaniem,
Olga Kawa
Subskrybuje zawartość