Aktualności

Wyniki kolokwium z mechaniki budowli - grupa Z2 (niestacjonarne)

Wyniki kolokwium z mechaniki budowli grupy Z2 (studia niestacjonarne) znajdują się w załączniku. Poprawka odbędzie się w dniu 06.06.2017 o godzinie 16:50. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304 (BL).
Ponadto informuję, że brak umiejętności wyznaczania wykresów sił wewnętrznych w prostych układach statycznie wyznaczalnych skutkuje nieotrzymaniem zaliczenia ćwiczeń z mechaniki budowli.

Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

Konsultacje - Olga Kawa

Szanowni Państwo,

Konsultacje w dniu dzisiejszym nie odbedą się. Zostaja przeniesione na dzien jutrzejsz tzn wtorek na godzinę 9.45 - 11.15.

Z poważaniem,

Olga Kawa

 

KBI1/Irok/IIst. - wyniki I obr. DKI

M. Łasecka-Plura - konsultacje 09.05.2017

Konsultacje z dnia 09.05.2017 zostają przełożone na 11.05.2017 g.13.30.
Magdalena Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki I spr.

odwołanie zajęć i konsultacji - Olga Kawa

Szanowna Państwo,

Konsultacje - dr hab. inż. Michał Guminiak

Szanowni Państwo,

W tym tygodniu (6-12.03.2017 r.) konsultacje Pana dr hab. inż. Michała Gumianiak zostaja odwołane. Na konsultacje mogą Państwo zgłosić się do pozostałych pracowników Zakładu Mechaniki Budowli. 

z poważaniem,

Olga Kawa 

Podstawy Mechaniki grupy B6-B11 prace egzaminacyjne

Prace egzaminacyjne z terminu poprawkowego można obejrzeć w poniedziałek (27.02.2017) o godz. 10.00.
Magdalena Łasecka-Plura

Egzamin z Podstaw Mechaniki - wpisy do kart egzaminacyjnych

Osoby powtarzające przedmiot Podstawy Mechaniki z grup B1-B5 mogą otrzymać wpisy ocen z egzaminu do kart egzaminacyjnych w dniu dzisiejszym (24.02.2017) w godzinach 12:00-13:00 lub w poniedziałek (27.02.2017) w godzinach 11:00-12:00.
Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

Wgląd w prace egzaminacyjne z Podstaw Mechaniki - grupy B1-B5

Wgląd w prace z drugiego terminu egzaminu z Podstaw Mechaniki (tj. z dnia 20.02.2017) dla studentów grup B1-B5 będzie możliwy w dniu 27.02.2017 (poniedziałek) w godzinach 11:00-12:00.
Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

Egzamin z Podstaw Mechaniki - dodatkowy termin

Dodatkowy termin egzaminu z Podstaw Mechaniki dla osób, które były nieobecne na egzaminie w drugim terminie (tj. w dniu 20.02.2017) został ustalony na dzień 01.03.2017 (środa), godzina 12:00, pokój 304. Aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć przedłużenie sesji oraz w ciągu siedmiu dni od egzaminu, na którym było się nieobecnym (tj. do dnia 27.02.2017) należy przedstawić usprawiedliwienie nieobecności. Przedstawione zaświadczenie powinno zawierać numer telefonu organu wystawiającego to zaświadczenie, w celu weryfikacji jego autentyczności.

Grupa IDK, I rok, studia niestacjonarne - kolokwium poprawkowe z ZMB

Osoby z grupy IDK (I rok, studia niestacjonarne), które nie pisały kolokwium poprawkowego z Zaawansowanej Mechaniki Budowli mogą to zrobić w dniu 22.02.2017 o godz. 17.00. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304.

Grupy B1, B2, B8, I rok - kolokwium poprawkowe z PM - ostateczny termin

Ostateczny termin zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych z Podstaw Mechaniki dla grup B1, B2, B8 to 22.02.2017 godz.17.00. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304.

Grupa B8, I rok - wyniki poprawek obron

130121 - 2,0
130238 - 2,0

Ostateczny termin zaliczenia - 22.02.2017 godz. 17.00 (pokój 304)

Egzamin poprawkowy z Podstaw Mechaniki

zanowni Państwo,

Egzamin poprawkowy z Podstaw Mechaniki odbędzie się 20.02.2017 o g.12.00. Lista z podziałem na sale znajduje się poniżej.

Z poważaniem,

dr inż. Magdalena Łasecka-Plura

dr inż. Maciej Przychodzki

Gr 4, 5, 9 - Zaliczenie poprawkowe - Podst. Mech.

 Szanowni Państwo,

W zalaczniku wyniki dzisiejszego zaliczenia poprawkowego.

Z poważaniem,

Olga Kawa

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli 22.02.2017r. godz. 12.00

Szanowni Studenci,
informuję, że egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli odbędzie się 22.02.2017r. (środa) o godz. 12.00.
Poniżej przedstawiam przydział sal dla poszczególnych grup.
- grupa B1, B2, B3, B10, warunek - sala CW1,
- grupa B4, B5, B6 - sala 122BL,
- grupa B7, B8, B9 - sala 123BL.
Proszę o stawienie się przed wyznaczonymi salami 15 min wcześniej i zastosowanie się do wymagań wg załącznika.
Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

Z3 II st., NS - zaliczenie poprawkowe z ZMB

Zaliczenie poprawkowe z Zaawansowanej Mechaniki Budowli (grupa Z3) odbędzie się 18.02.2017 (sobota) o godz. 9.00. Salę podam w późniejszym terminie.
Magdalena Łasecka-Plura

Grupy B6-B11

Szanowni Państwo,

prace egzaminacyjne można zobaczyć w środę (15.02.2017) o g.10.00 w s.304A.

Magdalena Łasecka-Plura

Gr 4, 5, 9 - zaliczenie poprawkowe z Podst. Mech.

Szanowni Państwo,

Subskrybuje zawartość