Aktualności

Mechanika Konstrukcji, grupa KBI Z2 - zaliczenie poprawkowe

Informuję, że zaliczenie poprawkowe z Mechaniki Konstrukcji (ostateczny termin) dla studentów grupy KBI Z2 (II stopień, studia niestacjonarne) odbędzie się w dniu 28.09.2016 o godzinie 17:00. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304 (BL).

Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

M. Przychodzki - konsultacje

Ostatnie konsultacje w sesji jesiennej odbędą się w dniu 28.09.2016 w godzinach 12:30-13:30.

M. Przychodzki

KBI Z2 - Mechanika Konstrukcji -zaliczenie poprawkowe

Informuję, że zaliczenie poprawkowe z Mechaniki Konstrukcji dla grupy KBI Z2 (II stopień, I rok, st. niestacjonarne) odbędzie się w dniu 24.09.2016 o godz. 12.30 w sali 215 (BL).

Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli !!!!

Szanowni Studenci.
Zbliża się termin egzaminu poprawkowego z Mechaniki Budowli, który odbędzie się w środę 28.09.2016r. o godz.9.00.
Załączam przydział sal. W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy.

Pozdrawiam
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

B8/II rok, KBI2/I rok - zaliczenie poprawkowe

Termin zaliczenia poprawkowego z MB i ZMB:
27.09.2016 (wtorek) g. 9.00, s. 238

M. Łasecka-Plura

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Dodatkowe konsultacje z MB i ZMB:
wtorek (20.09.2016) godz. 10.30-11.30
czwartek (29.09.2016) godz. 9.30-10.30

Zaliczenie poprawkowe z ZMB - Olga Kawa

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby, które mają do poprawienia sprawdziany lub projekt do oddania, zapraszam na zaliczenie poprawkowe, które odbedzie się w dniu 21.09.2016 r. o godzinie 11.45 - 13.15 w sali 215 BL.

Z poważaniem,

Olga Kawa

B8/II rok - wyniki poprawy kolokwium

WYNIKI EGZAMINU Z MECHANIKI BUDOWLI - II rok

Szanowni Studenci II roku studium inżynierskiego.

Otrzymaliście Państwo mailowo oceny z egzaminu z Mechaniki Budowli.
W razie wątpliwości istnieje możliwość przejrzenia swojej pracy w dniu 19.07.2016r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w sali 304B.
Proszę aby przychodziły tylko te osoby, które czują, że zasługiwały na lepszą ocenę.
Wszyscy, którzy przyjdą na poprawkę powinny przeliczyć zadania z pierwszego terminu (patrz załącznik).

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

B8/II rok - wyniki obrony

M. Przychodzki - konsultacje

Ostatnie konsultacje przed przerwą wakacyjną odbędą się w dniu 04.07.2016 w godzinach 12:00-13:00.

M. Przychodzki

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Dodatkowe konsultacje z MB i ZMB:
czwartek (30.06.2016) godz. 11.15-12.00

Wyniki sprawdzianu poprawkowego z Zaaw. Mechaniki Budowli - grupa B3

Wyniki sprawdzianu poprawkowego grupy B3 w załączniku.

Pozdrawiam,
Maciej Przychodzki

B8/II rok, KBI2 i KBI3 terminy poprawy

Szanowni Państwo,

poprawa obron projektów B8, KBI2, KBI3a:
27.06.2016 (poniedziałek) g. 9.00, s. 238

poprawa kolokwium B8:
28.06.2016 (wtorek) g. 13.00, s. 238 (zmiana godziny)

konsultacje:
28.06.2016 (wtorek) g. 15.00-16.00, s. 304A (zmiana godziny)

Pozdrawiam
Magdalena Łasecka-Plura

Oceny końcowe z ZMB - gr 4, 6, 7, 8

Szanowni Państwo,

W załaczniku moga Państwo zapoznać się z ocenami końcowymi z przedmiotu Zaawansowana Mechanika Budowli po uwzględnieniu wczorajszej poprawy. Osoby, które otrzymaly ocenę 2 z ćwiczeń lub projektów będa mogły je poprawić w czasie sesji poprawkowej we wrzesniu.

Proszę o zapoznanie się z ocenamii ewentualne uwagi gdyż po wpisaniu do systemu e proto nie będzie możliwości jej zmiany.

z poważaniem,

Olga Kawa

B8/II rok - wyniki kolokwium

Szanowni Państwo,
poprawa kolokwium odbędzie się 28.06.2016 (wtorek) o g. 12.00
poprawa obron projektów odbędzie się 27.06.2016 (poniedziałek) o g. 9.00.
Magdalena Łasecka-Plura

Wyniki sprawdzianu nr3 z Zaawansowanej Mechaniki Budowli - gr B3

Wyniki sprawdzianu nr 3 części grupy B3 w załączniku.

Pozdrawiam,
Maciej Przychodzki

Egzamin z Mechaniki Budowli !!!!

Szanowni studenci II roku studium inżynierskiego!
W dniu 29.06.2016r.(środa) o godz.12.00 odbędzie się egzamin z Mechaniki Budowli.
Proszę o przybycie do wyznaczonych sal 15 minut wcześniej i dostosowanie się do wymagań (patrz załączniki).
Przypominam, że na egzaminie obowiązuje następujący zakres materiału:
1. Metoda przemieszczeń - obciążenia zewnętrzne.
2. Stateczność.
3. Dynamika.
4. Wyznaczanie linii wpływu w belkach (statycznie wyznaczalnych i
niewyznaczalnych) metodą kinematyczną.

Poprawa sprawdzianów z ZMB /Olga Kawa

Szanowni Państwo,

Zgodnie z naszymi ustaleniami osoby, które chcą poprawić sprawdzian 1, 2 i 3 zapraszam na konsultację w środę na godzinę 13.00 do sali 215 BL

Osoby z grupy KBI proszone sa by w celu poprawy sprawdzinaow udały się na najbliższe konsultacje do Pana prof. Przemysława Litewki. 

Z powazaniem,

Olga Kawa

 

Subskrybuje zawartość