Aktualności

EGZAMIN Z MECHANIKI BUDOWLI !!!

 Szanowni Studenci.

otrzymaliście Pąństwo wyniki z I terminu egzaminu z Mechaniki Budowli. Osoby, które uznały, ze powinny otrzymać wyższą ocenę mogą obejrzeć swoją pracę w dniu 29.06.2017r. (czwartek) w godzinach od 11.00 do 12.00 w sali 304B. Nie przewiduję omawiania prac egzaminacyjnych.

Dla osób zainteresowanych zamieściłem na stronie Zakładu Mechaniki Budowli najnowsze formularze egzaminacyjne.

Proszę je przeliczyć przed egzaminem poprawkowym.

Z powazaniem 

dr inz. Przemysław Wielentejczyk

Kolokwium poprawkowe DKI/KBI1, konsultacje

Szanowni Państwo,

kolokwium poprawkowe z przedmiotu Dynamika Konstrukcji Inżynierskich dla grupy KBI1 odbędzie 27.06.2017 (wtorek) o g.9.00 w sali 202.
O tej godzinie rozpoczną się również dodatkowe konsultacje.

M. Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki kolokwium DKI

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Szanowni Państwo,

dodatkowe konsultacje odbędą się 20.06.2017 o 10.30.

M. Łasecka-Plura

Dodatkowe zajęcia / Konsultacje - Olga Kawa

Szanowni Państwo,

W tym tygodniu (19 - 23.-6.2017 r.) dodatkowe zajęcia na których będzie można oddać zaległy projekt lub poprawić sprawdzian odbędą się w środę o godzinie 11.45 - 13.15 w sali 215 BL.

W związku z zebraniem ZMB poniedziałkowe konsultacje odbędą się o godz. 9.30 - 10.30.

Z powazaniem,

Olga Kawa

 

EGZAMIN Z MECHANIKI BUDOWLI !!!

Szanowni Studenci, rok II, semestr IV, studium inżynierskiego,

w dniu 22.06.2017r.(czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się egzamin z Mechaniki Budowli.

Przydział sal i wymagania dla studentów zostały zamieszczone w załączniku.

Konsultacje - M. Przychodzki

Szanowni Państwo,
Informuję, że konsultacje w dniu 13.06.2017 nie odbędą się.
W pierwszym tygodniu sesji konsultacje odbędą się we wtorek (20.06.2017) o godz. 15:00.

Z poważaniem,
M. Przychodzki

KBI1/Irok/IIst. - wyniki II spr.

Konsultacje 12.06.2017 Olga Kawa

Szanowni Państwo.

Konsultacje zostaja przeniesione na wtorek t.j. 13.06.2017 r. na godziné 11.45 - 13.15, pokoj 204.

Z powazaniem,

Olga Kawa

Wyniki kolokwium z mechaniki budowli - grupa Z2 (niestacjonarne)

Wyniki kolokwium z mechaniki budowli grupy Z2 (studia niestacjonarne) znajdują się w załączniku. Poprawka odbędzie się w dniu 06.06.2017 o godzinie 16:50. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304 (BL).
Ponadto informuję, że brak umiejętności wyznaczania wykresów sił wewnętrznych w prostych układach statycznie wyznaczalnych skutkuje nieotrzymaniem zaliczenia ćwiczeń z mechaniki budowli.

Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

Konsultacje - Olga Kawa

Szanowni Państwo,

Konsultacje w dniu dzisiejszym nie odbedą się. Zostaja przeniesione na dzien jutrzejsz tzn wtorek na godzinę 9.45 - 11.15.

Z poważaniem,

Olga Kawa

 

KBI1/Irok/IIst. - wyniki I obr. DKI

M. Łasecka-Plura - konsultacje 09.05.2017

Konsultacje z dnia 09.05.2017 zostają przełożone na 11.05.2017 g.13.30.
Magdalena Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki I spr.

odwołanie zajęć i konsultacji - Olga Kawa

Szanowna Państwo,

Konsultacje - dr hab. inż. Michał Guminiak

Szanowni Państwo,

W tym tygodniu (6-12.03.2017 r.) konsultacje Pana dr hab. inż. Michała Gumianiak zostaja odwołane. Na konsultacje mogą Państwo zgłosić się do pozostałych pracowników Zakładu Mechaniki Budowli. 

z poważaniem,

Olga Kawa 

Podstawy Mechaniki grupy B6-B11 prace egzaminacyjne

Prace egzaminacyjne z terminu poprawkowego można obejrzeć w poniedziałek (27.02.2017) o godz. 10.00.
Magdalena Łasecka-Plura

Egzamin z Podstaw Mechaniki - wpisy do kart egzaminacyjnych

Osoby powtarzające przedmiot Podstawy Mechaniki z grup B1-B5 mogą otrzymać wpisy ocen z egzaminu do kart egzaminacyjnych w dniu dzisiejszym (24.02.2017) w godzinach 12:00-13:00 lub w poniedziałek (27.02.2017) w godzinach 11:00-12:00.
Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

Wgląd w prace egzaminacyjne z Podstaw Mechaniki - grupy B1-B5

Wgląd w prace z drugiego terminu egzaminu z Podstaw Mechaniki (tj. z dnia 20.02.2017) dla studentów grup B1-B5 będzie możliwy w dniu 27.02.2017 (poniedziałek) w godzinach 11:00-12:00.
Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

Egzamin z Podstaw Mechaniki - dodatkowy termin

Dodatkowy termin egzaminu z Podstaw Mechaniki dla osób, które były nieobecne na egzaminie w drugim terminie (tj. w dniu 20.02.2017) został ustalony na dzień 01.03.2017 (środa), godzina 12:00, pokój 304. Aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć przedłużenie sesji oraz w ciągu siedmiu dni od egzaminu, na którym było się nieobecnym (tj. do dnia 27.02.2017) należy przedstawić usprawiedliwienie nieobecności. Przedstawione zaświadczenie powinno zawierać numer telefonu organu wystawiającego to zaświadczenie, w celu weryfikacji jego autentyczności.

Subskrybuje zawartość