Zdzisław Pawlak

B9/II rok Zadanie-belka

 Wyznaczanie przemieszczeń w belce statycznie niewyznaczalnej od różnych wpływów.

Subskrybuje zawartość