Przemysław Wielentejczyk

poprawa egzaminu z Mechaniki Budowli, 27.09.2018r., godz.9.00

Szanowni Studenci,
otrzymaliście Państwo oceny z egzaminu poprawkowego. Osoby, którym przysługuje jeszcze jedno podejście tj. mają zwolnienia lekarskie lub były na egzaminie tylko raz, mogą to zrobić w czwartek 27.09.2018r. o godz. 9.00.
Zbiórka przed salą 304B.
Osoby, które będą chciały skonsultować prace egzaminacyjne zapraszam również na godz. 9.00, 27.09.2018r. przed salę 304B.

Z poważaniem
dr. inż. Przemysław Wielentejczyk

egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli 24.09.2018r. godz.9.00

Szanowni Studenci,
w dniu 24.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 9.00 zgodnie z harmonogramem odbędzie się egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli. Proszę o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczone sale:

sala 122 - gr.1, gr.2, gr.3, gr.4, gr.5;
sala 123 - gr.6, gr.7, gr.8;
sala 120 - gr.9; warunek

Proszę również o zapoznanie się z regulaminem egzaminu.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

Egzamin z Mechaniki Budowli, rok 2, semestr 4, I stopień

Szanowni Studenci,
w dniu 28.06.2018r. (czwartek) o godz. 9.00 zgodnie z harmonogramem odbędzie się egzamin z Mechaniki Budowli. Proszę o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczone sale:

sala CW1 - gr.1, gr.2, warunek;
sala 122 - gr.3, gr.4;
sala 123 - gr.5, gr.6;
sala 121 - gr.8;
sala 120 - gr.7;
sala 103 - gr.9;

Proszę również o zapoznanie się z regulaminem egzaminu.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

Konsultacje - Egzamin Poprawkowy z Mechaniki Budowli, rok 2, semestr 3, I stopień

Szanowni Studenci,
prace egzaminacyjne z Mechaniki Budowli można obejrzeć w dniu 26.02.2018r. (poniedziałek) od godz.11.30 do 13.00.

Osoby, które mają usprawiedliwione nieobecności mogą przyjść na III termin w poniedziałek 26.02.2018r. o godz. 16.00. Zbiórka przed salą 304.
Przypominam, że termin przekazywania zwolnień lekarskich już minął i nie będę akceptował nowo pojawiających się zaświadczeń.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

poprawa egzaminu z Mechaniki Budowli 20.02.2018r. godz. 9.00, rok 2, semestr 3, studia I stopnia

Szanowni Studenci,
zgodnie z harmonogramem egzaminów w dniu 20.02.2018r. ( wtorek) o godz. 9.00 odbędzie się poprawa egzaminu z Mechaniki Budowli.
Proszę o podejście 15 minut wcześniej do następujących sal:
s.122 - gr.1, gr.2, gr.3, gr.4
s.120 - gr.5, gr.6, gr.7,
s.123 - gr.8, gr.9, gr.10.
Proszę o dostosowanie się do regulaminu egzaminu zamieszczonego w załączniku.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

porawa ćwiczeń z Teorii Sprężystości, 1 semestr, II stopień niestacjonarne

Szanowni Studenci,
informuję, że ostatni termin zaliczenia ćwiczeń z Teorii Sprężystości odbędzie się 20.02.2018r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali 123.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

Egzamin z Mechaniki Budowli, rok 2, semestr 3, I stopień

Szanowni Studenci,
w dniu 7.02.2018r. o godz. 9.00 zgodnie z harmonogramem odbędzie się egzamin z Mechaniki Budowli. Proszę o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczone sale:

sala 122 - gr.1, gr.2;
sala 123 - gr.3, gr.4;
sala 121 - gr.5;
sala 120 - gr.6, gr.7;
sala CW1 - gr.8, gr.9, gr. 10.

Proszę również o zapoznanie się z regulaminem egzaminu.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

Machanika Budowli, gr.3, semestr 3, I stopień dzienne

Szanowni Studenci,
informuję, że zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń odbędzie się w dniu 5.02.2018r.(poniedziałek) o godz. 8.00. Zbiórka przy sali 304.
Oddanie projektów planuję na czwartek 1.02.2018r. na godz.8.00 w sali 304.
Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

Teoria Sprężystości - zaliczenie poprawkowe - II stopień zaoczne, 1 semestr

Szanowni Studenci,
informuję, że zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń z Teorii Sprężystości odbędzie się 10.02.2018r. (sobota) o godz. 8.00 w sali 122.
Z poważaniem
Przemysław Wielentejczyk

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli !!!!

Szanowni Studenci.
Otrzymaliście Państwo oceny z egzaminu z Mechaniki Budowli. Osoby, które mają wątpliwości co do otrzymanej oceny mogą przyjść na konsultacje w piątek 29-09-2017r. o godz.10.00 do sali 304B.
Osoby, którym przysługuje jeszcze jedno podejście, proszę aby przyszły w piątek 29-09-2017r. o godz.12.00 do sali 122BL w celu napisania egzaminu.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

EGZAMIN POPRAWKOWY Z MECHANIKI BUDOWLI - I stopień, studium dzienne, 4 semestr

Szanowni Studenci.
W wtorek 26.09.2017r. o godz. 11.00 odbędzie się egzamin z Mechaniki Budowli studium dziennego I stopnia (semestr IV).
Proszę wstawić się 15 minut wcześniej przed wyznaczoną salą.
122BL - gr. B1, B2, B3
CW1 - gr. B4, B5, B6 i warunkowicze
123BL - gr. B7, B8
120BL - gr. B9.
Proszę o zastosowanie się do załączonego regulaminu egzaminu.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

Zaliczenie poprawkowe z Mechaniki Budowli gr B8 semestr IV

Szanowni Studenci,
w dniu 25.09.2017r. o godz.9.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń audytoryjnych z Mechaniki Budowli.
Zbiórka przed salą 304. W tym terminie można będzie również oddać zaległe projekty.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

EGZAMIN Z MECHANIKI BUDOWLI !!!

 Szanowni Studenci.

otrzymaliście Pąństwo wyniki z I terminu egzaminu z Mechaniki Budowli. Osoby, które uznały, ze powinny otrzymać wyższą ocenę mogą obejrzeć swoją pracę w dniu 29.06.2017r. (czwartek) w godzinach od 11.00 do 12.00 w sali 304B. Nie przewiduję omawiania prac egzaminacyjnych.

Dla osób zainteresowanych zamieściłem na stronie Zakładu Mechaniki Budowli najnowsze formularze egzaminacyjne.

Proszę je przeliczyć przed egzaminem poprawkowym.

Z powazaniem 

dr inz. Przemysław Wielentejczyk

EGZAMIN Z MECHANIKI BUDOWLI !!!

Szanowni Studenci, rok II, semestr IV, studium inżynierskiego,

w dniu 22.06.2017r.(czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się egzamin z Mechaniki Budowli.

Przydział sal i wymagania dla studentów zostały zamieszczone w załączniku.

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli 22.02.2017r. godz. 12.00

Szanowni Studenci,
informuję, że egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli odbędzie się 22.02.2017r. (środa) o godz. 12.00.
Poniżej przedstawiam przydział sal dla poszczególnych grup.
- grupa B1, B2, B3, B10, warunek - sala CW1,
- grupa B4, B5, B6 - sala 122BL,
- grupa B7, B8, B9 - sala 123BL.
Proszę o stawienie się przed wyznaczonymi salami 15 min wcześniej i zastosowanie się do wymagań wg załącznika.
Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

UWAGA EGZAMIN Z MECHANIKI BUDOWLI - rok 2, semestr III

Szanowni Studenci,

w dniu 06.02.2017r.(poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się egzamin z Mechaniki Budowli.

Przydział sal jest następujący:

CW1 gr.B1 i gr. B2 oraz warunkowicze.

122BL gr. B3 i B4.

123BL gr. B5 i B6.

120BL gr. B7 i B8.

121BL gr. B9

103BL gr. B10.

Wymagania dla studentów zostały zamieszczone w załączniku.

W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy.  

Z poważaniem

dr inż. Przemysław Wielentejczyk

EGZAMIN POPRAWKOWY Z MECHANIKI BUDOWLI - STUDIUM INŻYNIERSKIE

Szanowni Studenci.
Otrzymaliście Państwo oceny z egzaminu poprawkowego z MB. Wszelkie wątpliwości dotyczące ocen można wyjaśnić w poniedziałek 3.10.2016r. o godzinie 9.00 w sali 304B.
Osoby, którym przysługuje z różnych przyczyn dodatkowy termin egzaminu mogą go napisać w poniedziałek 3.10.2016r. o godz. 16.00 w sali 123 BL.
Proszę, aby te osoby zgłosiły się do mnie o godz. 9.00 w sali 304B w celu sprawdzenia możliwości przystąpienia do egzaminu.
W tym terminie nie jest wymagane przedłużenie sesji.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli !!!!

Szanowni Studenci.
Zbliża się termin egzaminu poprawkowego z Mechaniki Budowli, który odbędzie się w środę 28.09.2016r. o godz.9.00.
Załączam przydział sal. W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy.

Pozdrawiam
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

WYNIKI EGZAMINU Z MECHANIKI BUDOWLI - II rok

Szanowni Studenci II roku studium inżynierskiego.

Otrzymaliście Państwo mailowo oceny z egzaminu z Mechaniki Budowli.
W razie wątpliwości istnieje możliwość przejrzenia swojej pracy w dniu 19.07.2016r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w sali 304B.
Proszę aby przychodziły tylko te osoby, które czują, że zasługiwały na lepszą ocenę.
Wszyscy, którzy przyjdą na poprawkę powinny przeliczyć zadania z pierwszego terminu (patrz załącznik).

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk

Egzamin z Mechaniki Budowli !!!!

Szanowni studenci II roku studium inżynierskiego!
W dniu 29.06.2016r.(środa) o godz.12.00 odbędzie się egzamin z Mechaniki Budowli.
Proszę o przybycie do wyznaczonych sal 15 minut wcześniej i dostosowanie się do wymagań (patrz załączniki).
Przypominam, że na egzaminie obowiązuje następujący zakres materiału:
1. Metoda przemieszczeń - obciążenia zewnętrzne.
2. Stateczność.
3. Dynamika.
4. Wyznaczanie linii wpływu w belkach (statycznie wyznaczalnych i
niewyznaczalnych) metodą kinematyczną.

Subskrybuje zawartość