Magdalena Łasecka

SBE test4 2019.01.08

SBE test1 classes 2018.12.03

B4, MB, wyniki I kolokwium

SBE test2 2018.11.20

SBE test2 2018.11.06

SBE test1 2018.10.16

Egzamin z Mechaniki budowli - dodatkowy termin

Szanowni Państwo,

egzamin z przedmiotu Mechanika budowli dla osób, którym przysługuje jeszcze jeden termin, odbędzie się w środę 10.10.2018 o g.9.30, s.204.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedłużenie sesji oraz usprawiedliwienie dostarczone w terminie tygodnia od daty przeprowadzenia egzaminu.
Proszę osoby, które spełniają te warunki, o wcześniejsze wysłanie informacji drogą mailową o zamiarze przystąpienia do egzaminu.

Z poważaniem
Magdalena Łasecka-Plura

B8, MB, konsultacje

Szanowni Państwo,

projekty z Mechaniki budowli można oddać w czasie zaliczenia poprawkowego w dniu 26.09.2018 g. 9.00, s.103.

Magdalena Łasecka-Plura

B8, MB, zaliczenie poprawkowe, dodatkowe konsultacje

Szanowni Państwo,

zaliczenie poprawkowe z Mechaniki budowli dla grupy B8 odbędzie się 26.09.2018 o g.9.00 w s.103.
Dodatkowe konsultacje odbędą się 19.09.2018 g.9.30-10.30 s.304A.

Z poważaniem
Magdalena Łasecka-Plura

MB, B8, wyniki kolokwia poprawkowe

ZMB, KB2, poprawa sprawdzianu

Szanowni Państwo,

poprawa sprawdzianów z Zaawansowanej mechaniki budowli dla grupy KB2 odbędzie się 28.06.2018 o g.13.00 w s. 202.

Magdalena Łasecka-Plura

MB, B8, poprawa kolokwium

Szanowni Państwo,

poprawa kolokwium z Mechaniki budowli dla grupy B8 odbędzie się 27.06.2018 o g.12.00 w sali 215.

Magdalena Łasecka-Plura

M. Łasecka-Plura - konsultacje w sesji

Szanowni Państwo,

dodatkowe konsultacje w sesji odbędą się:
18.06.2018 g.9.00-10.00
25.06.2018 g.9.00-10.00

Magdalena Łasecka-Plura

MKI, BDMK, obrona II pr.

ZMB, KB2, sprawdzian 3

M. Łasecka-Plura - konsultacje 11.06.2018, zmiana godziny

Szanowni Państwo,

konsultacje w dniu 11.06.2018 odbędą się w godzinach 11.30-12.15.

Magdalena Łasecka-Plura

B8, MB, kolokwium 2

ZMB, KB2, sprawdzian 2

B8, MB, kolokwium 1

MKI, BDMK, obrona I pr.

Subskrybuje zawartość