Magdalena Łasecka

Z2/IIst._NS - wyniki z 3.02.2018

Grupy B6-B9 - oglądanie prac egzaminacyjnych z Podstaw mechaniki

Szanowni Państwo,

prace egzaminacyjne można obejrzeć w środę 7.02.2018 o g.12.00 w s.304A.

Z poważaniem
Magdalena Łasecka-Plura

B9/II rok - poprawa kolokwium

B6, B8 poprawy

Podstawy mechaniki - egzamin dla osób powtarzających przedmiot

Egzamin z przedmiotu Podstawy mechaniki dla osób powtarzających przedmiot odbędzie się 9.02.2018 o g. 9.00 w sali 103.

dr inż. M. Łasecka-Plura
dr inż. M. Przychodzki

Z2/IIst._NS - wyniki

B6,B8/Irok, B9/IIrok - projekty

Szanowni Państwo,
projekty można odebrać w czwartek (1.02.2018) na konsultacjach: g.9.30-10.30.
M. Łasecka-Plura

M. Łasecka-Plura - dodatkowe konsultacje

Szanowni Państwo,
dodatkowe konsultacje w sesji zimowej odbędą się:
dla studentów grup B6/I rok, B8/I rok, B9/II rok
- 1.02.2018 g.9.30-10.30
- 8.02.2018 g.9.30-10.30
dla studentów grup B6-B9/I rok - konsultacje przed egzaminem
30.01.2018 g.9.30
M. Łasecka-Plura

B6b, B8b/I rok - obrona III projektu

B8 - kolokwium

M. Łasecka-Plura - konsultacje 24.01.2018

Szanowni Państwo,
konsultacje w dniu 24.01.2018 (środa) zostają przełożone z g.11.30 na g.13.15.
M. Łasecka-Plura

B9/II rok - kolokwium

B6a, B8a wyniki obrony

B6 - kolokwium

B6, B8 - wyniki II obrony

B6, B8 - wyniki belka

M. Łasecka-Plura - odwołane konsultacje

Szanowni Państwo,

w dniu 20.12.2017 (środa) konsultacje zostają odwołane.

Magdalena Łasecka-Plura

B8 - projekty

B6, B8 - projekty + wyniki obrony

B6 - projekty

Subskrybuje zawartość