Magdalena Łasecka

B6a, B8a wyniki obrony

B6 - kolokwium

B6, B8 - wyniki II obrony

B6, B8 - wyniki belka

M. Łasecka-Plura - odwołane konsultacje

Szanowni Państwo,

w dniu 20.12.2017 (środa) konsultacje zostają odwołane.

Magdalena Łasecka-Plura

B8 - projekty

B6, B8 - projekty + wyniki obrony

B6 - projekty

B8 - projekty

B6b - wyniki obrony I projektu

B8b - wyniki obrony I projektu

B8a - wyniki obrony I projektu

Zaliczenie poprawkowe - DKI i ZMB KB1

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów Dynamika konstrukcji inżynierskich i Zaawansowana mechanika budowli odbędzie się 25.09.2017 o g.9.00.
Magdalena Łasecka-Plura

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Szanowni Państwo,
dodatkowe konsultacje odbędą się 18.09.2017 i 25.09.2017 w godzinach 9.00-10.00.
Magdalena Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki III spr. ZMB

Szanowni Państwo,

prace można obejrzeć w poniedziałek 26.06.2017 o godz. 9.00. Osoby, które nie uzyskały oceny pozytywnej z III sprawdzianu mogą ją poprawić we wtorek 27.06.2017 o godz. 9.00.

M. Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki II obr. DKI

Szanowni Państwo,

prace można obejrzeć w poniedziałek 26.06.2017 o godz. 9.00. Osoby, które nie uzyskały oceny pozytywnej z II obrony mogą ją poprawić we wtorek 27.06.2017 o godz. 9.00.

M. Łasecka-Plura

Kolokwium poprawkowe DKI/KBI1, konsultacje

Szanowni Państwo,

kolokwium poprawkowe z przedmiotu Dynamika Konstrukcji Inżynierskich dla grupy KBI1 odbędzie 27.06.2017 (wtorek) o g.9.00 w sali 202.
O tej godzinie rozpoczną się również dodatkowe konsultacje.

M. Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki kolokwium DKI

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Szanowni Państwo,

dodatkowe konsultacje odbędą się 20.06.2017 o 10.30.

M. Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki II spr.

Subskrybuje zawartość