Magdalena Łasecka

M. Łasecka-Plura - konsultacje 09.05.2017

Konsultacje z dnia 09.05.2017 zostają przełożone na 11.05.2017 g.13.30.
Magdalena Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki I spr.

Podstawy Mechaniki grupy B6-B11 prace egzaminacyjne

Prace egzaminacyjne z terminu poprawkowego można obejrzeć w poniedziałek (27.02.2017) o godz. 10.00.
Magdalena Łasecka-Plura

Egzamin poprawkowy z Podstaw Mechaniki

zanowni Państwo,

Egzamin poprawkowy z Podstaw Mechaniki odbędzie się 20.02.2017 o g.12.00. Lista z podziałem na sale znajduje się poniżej.

Z poważaniem,

dr inż. Magdalena Łasecka-Plura

dr inż. Maciej Przychodzki

Z3 II st., NS - zaliczenie poprawkowe z ZMB

Zaliczenie poprawkowe z Zaawansowanej Mechaniki Budowli (grupa Z3) odbędzie się 18.02.2017 (sobota) o godz. 9.00. Salę podam w późniejszym terminie.
Magdalena Łasecka-Plura

Grupy B6-B11

Szanowni Państwo,

prace egzaminacyjne można zobaczyć w środę (15.02.2017) o g.10.00 w s.304A.

Magdalena Łasecka-Plura

B3 i B7/I rok Podstawy Mechaniki

Szanowni Państwo,
załączam pliki z wynikami z ostatnich prac pisemnych oraz ocenami końcowymi.
Dodatkowe konsultacje odbędą się 09.02.2017 w godz. 11.00-12.00 w s. 304A. Na konsultacjach można oddać zaległe projekty.
Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń odbędzie się 14.02.2017 o g.9.00 w s.202. W tym terminie można również napisać zaległe obrony projektów.
Magdalena Łasecka-Plura

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Dodatkowe konsultacje odbędą się 9.02.2017 (czwartek) w godz. 11.00-12.00.

Magdalena Łasecka-Plura

Z3/I rok, II st., NS - kolokwium

B7/I rok - kolokwium

B7/I rok - obrona II projektu

Z3/I rok, II st., NS - projekty

M. Łasecka-Plura - odwołane konsultacje

Szanowni Państwo,
konsultacje w dniu 18.01.2017 zostają odwołane.
Magdalena Łasecka-Plura

B7/I rok - konsultacje odwołane

Szanowni Państwo,
dodatkowe konsultacje z Podstaw Mechaniki w dniu 17.01.2017 zostają odwołane.
Magdalena Łasecka-Plura

B7/I rok - projekty, informacje

W załączeniu lista projektów do poprawy i terminarz zaliczeń.
Magdalena Łasecka-Plura

B7/I rok, wejściówka II

B7/I rok, popr. obrony I pr.

Z3/I rok, II st., NS - projekty

B7/I rok - wyniki I obrony

B7/I rok - projekty z PM

Subskrybuje zawartość