Magdalena Łasecka

B6, B8 - projekty + wyniki obrony

B6 - projekty

B8 - projekty

B6b - wyniki obrony I projektu

B8b - wyniki obrony I projektu

B8a - wyniki obrony I projektu

Zaliczenie poprawkowe - DKI i ZMB KB1

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów Dynamika konstrukcji inżynierskich i Zaawansowana mechanika budowli odbędzie się 25.09.2017 o g.9.00.
Magdalena Łasecka-Plura

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Szanowni Państwo,
dodatkowe konsultacje odbędą się 18.09.2017 i 25.09.2017 w godzinach 9.00-10.00.
Magdalena Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki III spr. ZMB

Szanowni Państwo,

prace można obejrzeć w poniedziałek 26.06.2017 o godz. 9.00. Osoby, które nie uzyskały oceny pozytywnej z III sprawdzianu mogą ją poprawić we wtorek 27.06.2017 o godz. 9.00.

M. Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki II obr. DKI

Szanowni Państwo,

prace można obejrzeć w poniedziałek 26.06.2017 o godz. 9.00. Osoby, które nie uzyskały oceny pozytywnej z II obrony mogą ją poprawić we wtorek 27.06.2017 o godz. 9.00.

M. Łasecka-Plura

Kolokwium poprawkowe DKI/KBI1, konsultacje

Szanowni Państwo,

kolokwium poprawkowe z przedmiotu Dynamika Konstrukcji Inżynierskich dla grupy KBI1 odbędzie 27.06.2017 (wtorek) o g.9.00 w sali 202.
O tej godzinie rozpoczną się również dodatkowe konsultacje.

M. Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki kolokwium DKI

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Szanowni Państwo,

dodatkowe konsultacje odbędą się 20.06.2017 o 10.30.

M. Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki II spr.

KBI1/Irok/IIst. - wyniki I obr. DKI

M. Łasecka-Plura - konsultacje 09.05.2017

Konsultacje z dnia 09.05.2017 zostają przełożone na 11.05.2017 g.13.30.
Magdalena Łasecka-Plura

KBI1/Irok/IIst. - wyniki I spr.

Podstawy Mechaniki grupy B6-B11 prace egzaminacyjne

Prace egzaminacyjne z terminu poprawkowego można obejrzeć w poniedziałek (27.02.2017) o godz. 10.00.
Magdalena Łasecka-Plura

Egzamin poprawkowy z Podstaw Mechaniki

zanowni Państwo,

Egzamin poprawkowy z Podstaw Mechaniki odbędzie się 20.02.2017 o g.12.00. Lista z podziałem na sale znajduje się poniżej.

Z poważaniem,

dr inż. Magdalena Łasecka-Plura

dr inż. Maciej Przychodzki

Z3 II st., NS - zaliczenie poprawkowe z ZMB

Zaliczenie poprawkowe z Zaawansowanej Mechaniki Budowli (grupa Z3) odbędzie się 18.02.2017 (sobota) o godz. 9.00. Salę podam w późniejszym terminie.
Magdalena Łasecka-Plura

Subskrybuje zawartość