Magdalena Łasecka

B9/II rok wyniki obrony

grupy B7/I rok i B9/II rok dodatkowe terminy

Szanowni Państwo,

dla grupy B7/I rok ustalone zostały następujące terminy zaliczenia ćwiczeń i projektów z Podstaw mechaniki:
03.02.2016 (środa), g.9.00, s.201 - poprawa belki
05.02.2016 (piątek), g.9.00, s.12 - poprawa obron + dodatkowe konsultacje
08.02.2016 (poniedziałek), g.9.00 - zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń, sala zostanie podana w późniejszym terminie

dla grupy B9/II rok ustalony został następujący termin zaliczenia projektów z Mechaniki budowli:
05.02.2016 (piątek), g.9.00, s.12 - poprawa obron + dodatkowe konsultacje

Magdalena Łasecka-Plura

B7/I rok wyniki obrony

B7/I rok kolokwium

grupy B7/I rok i B9/II rok termin poprawy

Szanowni Państwo,
obrony projektów można poprawić w piątek (22.01.2016) g. 11.45-13.15 s. 202BL.
Magdalena Łasecka-Plura

B7/I rok popr. belki

B9/II rok wyniki poprawy 18.01.2016

Z4/NS wyniki kolokwium 16.01.2016

B7/I rok wyniki obrony III projektu 11.01.2016

B9/II rok wyniki obrony II projektu 11.01.2016

B7/I rok wyniki obrony II projektu 21.12.2015

B7/I rok wyniki popr. obrony I projektu 14.12.2015

B9/II rok wykresy momentów

Z4/NS wyniki obrony 05.12.2015

B9/II rok wyniki poprawy obrony I projektu

B7/I rok wyniki poprawy obrony I projektu

B7/II rok belki

B9/II rok wykresy momentów

B9/II rok wyniki obrony 16.11.2015

B7/I rok wyniki obrony 16.11.2015

Subskrybuje zawartość