Magdalena Łasecka

Egzamin poprawkowy Podstawy Mechaniki grupy B6-B11

Szanowni Państwo,

oceny z egzaminu poprawkowego z Podstaw mechaniki zostały wpisane do systemu e-proto. Osoby, które chcą zobaczyć swoje prace zapraszam 26.02.2016 (piątek) o g. 10.30 s.304A.

Magdalena Łasecka-Plura

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Szanowni Państwo,
osoby, które nie mają jeszcze zaliczonych projektów zapraszam na konsultacje w czwartek (23.02.2016) o godz. 9.00.
Magdalena Łasecka-Plura

Z4/NS wyniki poprawy 20.02.2016

M. Łasecka-Plura - odwołane konsultacje

Szanowni Państwo,
konsultacje w dniu 22.02.2016 zostają odwołane. Dodatkowy termin konsultacji zostanie podany wkrótce na stronie ZMB.
Magdalena Łasecka-Plura

Egzamin Podstawy Mechaniki grupy B6-B11

Szanowni Państwo,
wyniki egzaminu z Podstaw Mechaniki, który odbył się 12.02.2016, można znaleźć pod linkami:
grupa B6
https://drive.google.com/file/d/0B5ddpKZqGWWvRVItQlU1d3QxTWc/view?usp=sh...
grupa B7
https://drive.google.com/file/d/0B5ddpKZqGWWvbUFwNEZoV0NnVk0/view?usp=sh...
grupa B8
https://drive.google.com/file/d/0B5ddpKZqGWWvRlN1TkNIMFRSLU0/view?usp=sh...
grupa B9
https://drive.google.com/file/d/0B5ddpKZqGWWvck5GMUJRTC0ya2s/view?usp=sh...
grupa B10
https://drive.google.com/file/d/0B5ddpKZqGWWvM2Q4MHBQSE9jTW8/view?usp=sh...
grupa B11
https://drive.google.com/file/d/0B5ddpKZqGWWvcHlIOVRmcDJCQlU/view?usp=sh...
studenci, którzy powtarzają przedmiot
https://drive.google.com/file/d/0B5ddpKZqGWWvZnRRR0VYanhZVms/view?usp=sh...

Studentów, którzy chcą obejrzeć swoje prace, zapraszam 20.02.2016 (sobota) o godz. 11.00 do sali 304A.
Magdalena Łasecka-Plura

Podstawy Mechaniki - Egzamin

Szanowni Państwo,

listy z przydziałem do sal są dostępne pod linkiem

https://drive.google.com/file/d/0B5ddpKZqGWWvZVVHS3IwQXRoWDg/view?usp=sh...

a wymagania dla studentów przystępujących do egzaminu z Podstaw Mechaniki tutaj

https://drive.google.com/file/d/0B5ddpKZqGWWvTlVaWXQ5eTFkSkU/view?usp=sh...

dr inż. Magdalena Łasecka-Plura
dr inż. Maciej Przychodzki

B7/I rok wyniki

Z4/NS wyniki kolokwium 31.01.2016

M. Łasecka-Plura - konsultacje

Szanowni Państwo,

termin dodatkowych konsultacji:
10.02.2016 g.9.00-10.00
17.02.2016 g.9.00-10.00
22.02.2016 g.9.00-10.00

Magdalena Łasecka-Plura

B7/I rok zaliczenie poprawkowe

Szanowni Państwo,
zaliczenie poprawkowe z Podstaw mechaniki odbędzie się 08.02.2016, g.9.00 w sali 12.
Magdalena Łasecka-Plura

B7/I rok wyniki popr. kolokwium

Egzamin z Podstaw Mechaniki - Ważne informacje

Szanowni Państwo,

egzamin z Podstaw Mechaniki odbędzie się w dniu 12.02.2015 o godz. 11.00.
W dniu 11.02.2015 na stronie internetowej ZMB zostaną wywieszone listy studentów z podziałem na sale. Egzamin będzie miał formę pisemną. Należy zabrać ze sobą papier formatu A4, przybory do pisania, kalkulator, spinacz i legitymację studencką. W trakcie egzaminu korzystanie z telefonu komórkowego jest zabronione (również w celu wykonywania obliczeń).

WAŻNE:
Osoby, które nie zdały egzaminu z Podstaw Mechaniki w latach wcześniejszych, a zostały warunkowo wpisane na kolejne semestry, aby przystąpić do egzaminu muszą przesłać do dnia 08.02.2015 swoje imię i nazwisko oraz numer albumu na adres: maciej.przychodzki@put.poznan.pl lub magdalena.lasecka-plura@put.poznan.pl.

dr inż. Magdalena Łasecka-Plura
dr inż. Maciej Przychodzki

B9/II rok wyniki obrony

grupy B7/I rok i B9/II rok dodatkowe terminy

Szanowni Państwo,

dla grupy B7/I rok ustalone zostały następujące terminy zaliczenia ćwiczeń i projektów z Podstaw mechaniki:
03.02.2016 (środa), g.9.00, s.201 - poprawa belki
05.02.2016 (piątek), g.9.00, s.12 - poprawa obron + dodatkowe konsultacje
08.02.2016 (poniedziałek), g.9.00 - zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń, sala zostanie podana w późniejszym terminie

dla grupy B9/II rok ustalony został następujący termin zaliczenia projektów z Mechaniki budowli:
05.02.2016 (piątek), g.9.00, s.12 - poprawa obron + dodatkowe konsultacje

Magdalena Łasecka-Plura

B7/I rok wyniki obrony

B7/I rok kolokwium

grupy B7/I rok i B9/II rok termin poprawy

Szanowni Państwo,
obrony projektów można poprawić w piątek (22.01.2016) g. 11.45-13.15 s. 202BL.
Magdalena Łasecka-Plura

B7/I rok popr. belki

B9/II rok wyniki poprawy 18.01.2016

Z4/NS wyniki kolokwium 16.01.2016

Subskrybuje zawartość