Magdalena Łasecka

Wyniki kol. popr. z dnia 27.01.2015 gr.7 II rok

Wyniki kol. popr. z dnia 27.01.2015 gr.6 II rok

Wyniki kol. popr. z dnia 27.01.2015 gr.8 I rok

Szanowni Państwo,
zaliczenie poprawkowe dla studentów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z ćwiczeń odbędzie się 03.02.2015r. o godz. 9.00 w sali 202.
Studenci o numerach indeksów:
120394
120306
mogą w tym czasie napisać poprawę sprawdzianu z belek.
Dodatkowe konsultacje odbędą się w poniedziałek w godz. 9.00-10.00. W tym czasie można oddać zaległe projekty oraz obejrzeć wcześniej napisane prace. Studenci, którzy oddadzą poprawnie zrobione projekty w tym dniu nie dostaną oceny niedostatecznej z projektów. Oddanie projektów po tym terminie skutkuje oceną niedostateczną z projektów.

Z poważaniem
Magdalena Łasecka-Plura

Wyniki obrony z dni 26-28.01.2015 gr.8 I rok

Wyniki spr. z linii wpływu z dnia 21.01.2015 gr.6 II rok

Wyniki spr. z linii wpływu z dnia 21.01.2015 gr.7 II rok

Wyniki poprawy obrony z dnia 21.01.2015 gr.6 II rok

Wyniki poprawy obrony z dnia 20-21.01.2015 gr.7 II rok

Wyniki poprawy belek z dnia 20.01.2015r. gr.8 I rok

Wyniki obrony z dnia 19.01.2015r. gr.8 I rok

Wyniki kolokwium z dnia 20.01.2015r. gr.7 II rok

Wyniki kolokwium z dnia 19.01.2015r. gr.8 I rok

Wyniki kolokwium z dnia 13.01.2015r. gr.6 II rok

Wyniki obrony z dnia 14.01.2015r. gr.7 II rok

Wyniki obrony z dnia 14.01.2015r. gr.6 II rok

Wyniki obrony z dnia 12.01.2015r. gr.8 I rok

Wyniki obrony z dnia 07.01.2015r. gr.7 II rok

Wyniki obrony z dnia 07.01.2015r. gr.6 II rok

Wyniki spr. z belek gr.8a I rok

Wynik wyjściówki gr.6 II rok

Subskrybuje zawartość