Maciej Przychodzki

M. Przychodzki - dodatkowe konsultacje

 Informuję, że dodatkowe konsultacje odbędą się w dniu 26.06.2019 (środa) w godzinach 13:00-13:30

 

Wyniki obron i kolokwium z Dynamiki Konstrukcji - grupa KB-1

 Wyniki w załączniku.

M. Przychodzki - konsultacje

Informuję, że moje konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej odbędą się w dniach:
- 19.06.19 (środa)- godz. 9:30
- 24.06.19 (poniedziałek)- godz. 12:00

M. Przychodzki

Wyniki kolokwium z TSPiR - grupa KB-1

Wyniki w załączniku

Wyniki kolokwium z TSPiR - grupy TOB, KB-2

Wyniki kolokwium w załącznikach.

Dynamika Konstr. - Program do wyznaczania krzywych rezonansowych

 Opis programu do wyznaczania krzywych rezonansowych (KRZYREZON) można znaleźć w dziale "dydaktyka"

M. Przychodzki

Egzamin z Podstaw Mechaniki (II termin) - przydział do sal

Podstawy Mechaniki, grupa B2 - zaliczenie poprawkowe - zmiana godziny

 Informuję, że godzina rozpoczęcia zaliczenia poprawkowego z Podstaw Mechaniki dla grupy B2 uległa zmianie. Odbędzie się ono o godzinie 10:30.

Podstawy Mechaniki, grupa B2 - zaliczenie poprawkowe ćwiczeń

Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń audytoryjnych i projektowych z Podstaw Mechaniki dla grupy B2 odbędzie się w dniu 14.02.2019 (czwartek) o godzinie 9:30 w sali 215.

M. Przychodzki

Zaliczenie wykładu z Teorii Spręzystości - studia niestacjonarne (wszystkie grupy)

Informuję, że we wszystkich przypadkach ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych z Teorii Sprężystości, Plastyczności i Reologii jest jednocześnie oceną z zaliczenia wykładu.

Zaliczenie poprawkowe z Teorii Spręzystości - grupy TOB, IDK niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Informuję, że zaliczenie poprawkowe z Teorii Sprężystości dla grup TOB i IDK odbędzie się w dniu 10.02.2019 (niedziela) o godzinie 14:00 w sali 122 BL.

Pozdrawiam,
Maciej Przychodzki

Podstawy Mechaniki, grupa B2 - wyniki kolokwium poprawkowego

Wyniki kolokwium z Podstaw Mechaniki (II termin) znajdują się w załączniku. Wstępny termin zaliczenia poprawkowego to 07.02.2019 (czwartek). Termin ten zostanie potwierdzony z podaniem godziny i sali w najbliższy poniedziałek.

M. Przychodzki

Kolokwium poprawkowe z Teorii Spręzystości - grupy TOB, IDK niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Informuję, że kolokwium poprawkowe z Teorii Sprężystości dla grup TOB i IDK odbędzie się w dniu 03.02.2019 (niedziela) o godzinie 14:00 w sali 122 BL.
Ponadto informuję, że osoby, które z kolokwium w pierwszym terminie otrzymały ocenę pozytywną oraz osoby, które zdobędą ocenę 4,0 lub wyższą w drugim terminie będą miały przepisane oceny z ćwiczeń jako oceny z zaliczenia wykładu.

Pozdrawiam,
Maciej Przychodzki

Egzamin z Podstaw Mechaniki - przydział do sal

Szanowni Państwo,

W załączniku znajdują się listy z przydziałem do sal na egzamin z Podstaw Mechaniki oraz wymagania, jakie należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu. Osoby, które w latach wcześniejszych nie zdały egzaminu, a chciałyby do niego przystąpić w tym roku proszone są w dalszym ciągu o przesyłanie swoich danych (nazwisko, imię, nr indeksu) do dnia 29.01.19, godz. 15:00, na adres: maciej.przychodzki@put.poznan.pl

Z poważaniem,
M. Przychodzki

M. Przychodzki - Konsultacje

Informuję, że moje konsultacje w sesji zimowej będą się odbywać w czwartki w godzinach 9:00-10:00.

M. Przychodzki

Podstawy Mechaniki, grupa B2 - wyniki kolokwium

Wyniki kolokwium znajdują się w załączniku. Proszę uważnie zapoznać się z uwagami zamieszczonymi poniżej tabeli z ocenami.

Pozdrawiam,
M. Przychodzki

Wyniki kolokwium z Teorii Sprężystości - grupy IDK, TOB (niestacjonarne)

Wyniki kolokwium w załączniku. Kolokwium poprawkowe odbędzie się w dniu 03.02.2019. Godzina i sala zostaną podane w późniejszym terminie.

Podstawy Mechaniki - zapisy na egzamin

Osoby, które nie zdały egzaminu z Podstaw Mechaniki w zeszłym roku, a chciałyby przystąpić do tego egzaminu w tym roku proszone są o przesłanie imienia i nazwiska oraz numeru albumu na adres: maciej.przychodzki@put.poznan.pl, z zaznaczeniem, że chodzi o dopisanie do listy na egzamin (nie dotyczy studentów pierwszego roku).

Podstawy Mechaniki - dodatkowy wykład (Praca wirtualna)

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 23.01.2019 o godz. 16:50, w sali CW-1 odbędzie się dodatkowy wykład z Podstaw Mechaniki, na którym zostanie przedstawiony przykład obliczania reakcji i sił wewnętrznych z wykorzystaniem równania pracy wirtualnej.
Zapraszam,
M. Przychodzki

B2, I rok - wyniki obron

Wyniki obron projektów z Podstaw Mechaniki w załączniku.

Pozdrawiam,
M. Przychodzki

Subskrybuje zawartość