Maciej Przychodzki

Grupy B1, B8, I rok - wyniki obrony projektu z ram

Wyniki obrony projektu z ram znajdują się w załącznikach.

Grupy B1, B8, I rok - wyniki poprawek

Wyniki poprawki obrony projektu z tarcz oraz wyniki poprawki sprawdzianu z belek znajdują się w załącznikach.

Grupy B1, B8, I rok - zwroty zadań projektowych do poprawienia - aktualizacja z dnia 16.01.2017

Proszę następujące osoby o odbiór zadań projektowych w celu ich poprawienia.

Zadanie z tarcz:
Stańczyk Marcin
Drąg Marek
Górnik Klaudia

Zadanie z ram:
Stachowicz Kamil
Rybak Marta
Stańczyk Marcin
Lipski Bogusz
Pietrzak Aleksandra
Majchrzak Magdalena
Pietrzak Kacper
Korzeniewski Tymoteusz
Figura Dominik
Kos Julia

Prace można odebrać w środę w godzinach konsultacji

Grupy B1, B8, I rok - zwroty zadań projektowych do poprawienia

Proszę następujące osoby o odbiór zadań projektowych w celu ich poprawienia.

Zadanie z tarcz:
Filipiak Szymon
Szulc Kacper
Cudniewicz Bartosz
Drąg Marek
Górnik Klaudia

Zadanie z ram:
Żarnowiecka Anna
Matuszak Krzysztof
Cudniewicz Bartosz
Staszak Natalia
Kolanoś Anna
Filipiak Szymon
Szczotka Weronika

Prace można odebrać w środę w godzinach konsultacji lub w piątek po sprawdzianie poprawkowym

Grupy B1, B8, I rok - wyniki sprawdzianów

Wyniki obrony projektu z tarcz oraz wyniki sprawdzianu z belek znajdują się w załącznikach.
Poprawka obu sprawdzianów odbędzie się w piątek (13.01) o godzinie 9:45 w sali 120 (BL). Osoby, które nie zaliczyły obu sprawdzianów piszą tylko jedną poprawkę. Druga poprawka odbędzie się w terminie późniejszym.

Grupy B1, B8, I rok - projekt z tarcz

Szanowni Państwo,

Proszę następujące osoby z grup B1 i B8 o odbiór zadania projektowego z tarcz w celu jego poprawienia:

Drąg Marek
Jagodzińska Małgorzata
Kućmaja Jędrzej
Stańczyk Marcin
Lipski Bogusz
Zamęcki Adam
Figura Dominik
Górnik Klaudia
Czerniak Krzysztof
Sprycha Sandra
Stachowiak Tomasz
Szulc Kacper
Filipiak Szymon
Cudniewicz Bartosz

Prace można odebrać w piątek w godzinach 9:30-10:30. Pokój 304.

Mechanika Konstrukcji, grupa KBI Z2 - zaliczenie poprawkowe

Informuję, że zaliczenie poprawkowe z Mechaniki Konstrukcji (ostateczny termin) dla studentów grupy KBI Z2 (II stopień, studia niestacjonarne) odbędzie się w dniu 28.09.2016 o godzinie 17:00. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304 (BL).

Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

M. Przychodzki - konsultacje

Ostatnie konsultacje w sesji jesiennej odbędą się w dniu 28.09.2016 w godzinach 12:30-13:30.

M. Przychodzki

KBI Z2 - Mechanika Konstrukcji -zaliczenie poprawkowe

Informuję, że zaliczenie poprawkowe z Mechaniki Konstrukcji dla grupy KBI Z2 (II stopień, I rok, st. niestacjonarne) odbędzie się w dniu 24.09.2016 o godz. 12.30 w sali 215 (BL).

Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

M. Przychodzki - konsultacje

Ostatnie konsultacje przed przerwą wakacyjną odbędą się w dniu 04.07.2016 w godzinach 12:00-13:00.

M. Przychodzki

Wyniki sprawdzianu poprawkowego z Zaaw. Mechaniki Budowli - grupa B3

Wyniki sprawdzianu poprawkowego grupy B3 w załączniku.

Pozdrawiam,
Maciej Przychodzki

Wyniki sprawdzianu nr3 z Zaawansowanej Mechaniki Budowli - gr B3

Wyniki sprawdzianu nr 3 części grupy B3 w załączniku.

Pozdrawiam,
Maciej Przychodzki

Zwolnienie z zaliczenia wykładu z TSPiR - grupy 6, 7, 8

Szanowni Państwo,

Informuję, że prof. Kuczma wyraził zgodę, aby osoby które otrzymały z zaliczenia ćwiczeń ocenę 4.0 i wyższą miały przepisaną tę ocenę jako zaliczenie wykładu, ale pod warunkiem obecności na wszystkich wykładach.
W związku z tym następujące osoby mogą być zwolnione z zaliczenia wykładu pod warunkiem obecności na wszystkich wykładach:
1. Bajus Michał
2. Bredow Krzysztof
3. Bartkowiak Jakub
4. Marciniak Krzysztof
5. Witaszczyk Adrian

Wyniki sprawdzianu z Teorii Sprężystości, Plastyczności i Reologii gr.6, 7, 8

Wyniki w załączniku

M. Przychodzki - dodatkowe konsultacje

Wszelkie sprawy związane z zaliczeniem semestru zimowego można załatwiać w poniedziałek (29.02) w godzinach 11:00-13:00.

M. Przychodzki

Egzamin z Podstaw Mechaniki - II termin - grupy B1-B5

Szanowni Państwo,

Oceny z egzaminu poprawkowego z Podstaw mechaniki zostały wpisane do systemu e-proto. Osoby, które chcą zobaczyć swoje prace zapraszam 29.02.2016 (poniedziałek) w godzinach 11:15-13:00.

Maciej Przychodzki

Podstawy Mechaniki - Egzamin - II termin

Szanowni Państwo,

listy z przydziałem do sal są dostępne pod linkiem:
https://drive.google.com/open?id=0B7d4h26lAcaWMGZzeGFPcVZ4V3c

a wymagania dla studentów przystępujących do egzaminu z Podstaw Mechaniki tutaj
https://drive.google.com/open?id=0B5ddpKZqGWWvTlVaWXQ5eTFkSkU

dr inż. Magdalena Łasecka-Plura
dr inż. Maciej Przychodzki

Egzamin Podstawy Mechaniki grupy B1-B5 -- wgląd w prace

Szanowni Państwo,

Prace egzaminacyjne można przejrzeć w poniedziałek w godzinach 10-12.

M. Przychodzki

Konsultacje - Przychodzki

W związku z tym, że środa - 11 listopada jest dniem wolnym, dodatkowe konsultacje dra M. Przychodzkiego odbędą się w czwartek w godzinach 9:30-11:00

Subskrybuje zawartość