Maciej Przychodzki

Konsultacje - M. Przychodzki

Szanowni Państwo,
Informuję, że konsultacje w dniu 13.06.2017 nie odbędą się.
W pierwszym tygodniu sesji konsultacje odbędą się we wtorek (20.06.2017) o godz. 15:00.

Z poważaniem,
M. Przychodzki

Wyniki kolokwium z mechaniki budowli - grupa Z2 (niestacjonarne)

Wyniki kolokwium z mechaniki budowli grupy Z2 (studia niestacjonarne) znajdują się w załączniku. Poprawka odbędzie się w dniu 06.06.2017 o godzinie 16:50. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304 (BL).
Ponadto informuję, że brak umiejętności wyznaczania wykresów sił wewnętrznych w prostych układach statycznie wyznaczalnych skutkuje nieotrzymaniem zaliczenia ćwiczeń z mechaniki budowli.

Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

Egzamin z Podstaw Mechaniki - wpisy do kart egzaminacyjnych

Osoby powtarzające przedmiot Podstawy Mechaniki z grup B1-B5 mogą otrzymać wpisy ocen z egzaminu do kart egzaminacyjnych w dniu dzisiejszym (24.02.2017) w godzinach 12:00-13:00 lub w poniedziałek (27.02.2017) w godzinach 11:00-12:00.
Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

Wgląd w prace egzaminacyjne z Podstaw Mechaniki - grupy B1-B5

Wgląd w prace z drugiego terminu egzaminu z Podstaw Mechaniki (tj. z dnia 20.02.2017) dla studentów grup B1-B5 będzie możliwy w dniu 27.02.2017 (poniedziałek) w godzinach 11:00-12:00.
Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

Egzamin z Podstaw Mechaniki - dodatkowy termin

Dodatkowy termin egzaminu z Podstaw Mechaniki dla osób, które były nieobecne na egzaminie w drugim terminie (tj. w dniu 20.02.2017) został ustalony na dzień 01.03.2017 (środa), godzina 12:00, pokój 304. Aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć przedłużenie sesji oraz w ciągu siedmiu dni od egzaminu, na którym było się nieobecnym (tj. do dnia 27.02.2017) należy przedstawić usprawiedliwienie nieobecności. Przedstawione zaświadczenie powinno zawierać numer telefonu organu wystawiającego to zaświadczenie, w celu weryfikacji jego autentyczności.

Grupa IDK, I rok, studia niestacjonarne - kolokwium poprawkowe z ZMB

Osoby z grupy IDK (I rok, studia niestacjonarne), które nie pisały kolokwium poprawkowego z Zaawansowanej Mechaniki Budowli mogą to zrobić w dniu 22.02.2017 o godz. 17.00. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304.

Grupy B1, B2, B8, I rok - kolokwium poprawkowe z PM - ostateczny termin

Ostateczny termin zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych z Podstaw Mechaniki dla grup B1, B2, B8 to 22.02.2017 godz.17.00. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304.

Grupa B8, I rok - wyniki poprawek obron

130121 - 2,0
130238 - 2,0

Ostateczny termin zaliczenia - 22.02.2017 godz. 17.00 (pokój 304)

Grupa IDK, I rok, studia niestacjonarne - kolokwium poprawkowe z ZMB

Kolokwium poprawkowe z Zaawansowanej Mechaniki Budowli dla grupy IDK (studia niestacjonarne) odbędzie się w dniu 15.02.2017 o godzinie 17:00. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304.

Grupy B1, B8, I rok - kolokwium poprawkowe z PM

Kolokwium poprawkowe z Podstaw Mechaniki dla grup B1 i B8 odbędzie się w dniu 15.02.2017 o godzinie 17:00. Zainteresowane osoby zbiorą się przed pokojem 304.

M. Przychodzki - konsultacje w sesji zimowej

Terminy konsultacji w sesji zimowej:
15.02.2017 godz:8.30-10:00
22.02.2017 godz:8.30-10:00

Grupa B2, I rok - wyniki kolokwium poprawkowego z PM

Wyniki kolokwium znajdują się w załączniku

EGZAMIN Z PODSTAW MECHANIKI - podział na sale

Szanowni Państwo,

Egzamin z Podstaw Mechaniki odbędzie się w sześciu salach w budynkach Wydziału Budownictwa, Centrum Mechatroniki (CM) i Centrum Wykładowego (CW). Listy z podziałem na sale oraz wymagania dla studentów przystępujących do egzaminu znajdują się w załącznkach.

Przypominamy, że egzamin rozpocznie się o godzinie 8:00.

Z poważaniem,

dr inż. Magdalena Łasecka-Plura

dr inż. Maciej Przychodzki

Grupy B1, B8, I rok - wyniki kolokwium poprawkowego z PM

Wyniki kolokwium znajdują się w załącznikach

Grupa IDK, I rok, II stopneń, niestac. - wyniki kolokwium z Zaawansowanej Mechaniki Budowli

Wyniki kolokwium znajdują się w załączniku

EGZAMIN Z PODSTAW MECHANIKI - studenci II roku

Osoby, które nie zdały egzaminu z Podstaw Mechaniki w ubiegłym roku akademickim, a chcą przystąpić do egzaminu w tym roku proszone są o przesłanie danych: nazwisko, imię, nr albumu. Dane te należy przesłać do dnia 03.02.2017 na adres: maciej.przychodzki@put.poznan.pl

Grupa B2, I rok - kolokwium poprawkowe z Podstaw Mechaniki

Kolokwium poprawkowe z Podstaw Mechaniki dla studentów grupy B2 odbędzie się w dniu 03.02.2017 o godzinie 15:00 w sali 215 BL.

Grupa B2, I rok - wyniki obrony projektu z kratownic

Wyniki obrony projektu z kratownic znajdują się w załączniku.

Grupy B1, B8, I rok - zwroty zadań projektowych do poprawienia - aktualizacja z dnia 31.01.2017

Zadanie z ram:
Krupka Natalia

Zadanie z kratownic:
Wiatr Dawid

Grupy B1, B8, I rok - wyniki poprawek obron projektów z tarcz i ram

Wyniki poprawek obron projektów z tarcz i ram znajdują się w załącznikach.
Dodatkowa poprawka obron projektów odbędzie się w dniu 03.02.2017 o godzinie 15:00 w sali 215.
PROSZĘ, ABY OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY OCENY NIEDOSTATECZNE PRZYSZŁY NA KONSULTACJE W CELU OMÓWIENIA POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW

Subskrybuje zawartość