Maciej Przychodzki

KBI Z2 - Mechanika Konstrukcji -zaliczenie poprawkowe

Informuję, że zaliczenie poprawkowe z Mechaniki Konstrukcji dla grupy KBI Z2 (II stopień, I rok, st. niestacjonarne) odbędzie się w dniu 24.09.2016 o godz. 12.30 w sali 215 (BL).

Z poważaniem,
Maciej Przychodzki

M. Przychodzki - konsultacje

Ostatnie konsultacje przed przerwą wakacyjną odbędą się w dniu 04.07.2016 w godzinach 12:00-13:00.

M. Przychodzki

Wyniki sprawdzianu poprawkowego z Zaaw. Mechaniki Budowli - grupa B3

Wyniki sprawdzianu poprawkowego grupy B3 w załączniku.

Pozdrawiam,
Maciej Przychodzki

Wyniki sprawdzianu nr3 z Zaawansowanej Mechaniki Budowli - gr B3

Wyniki sprawdzianu nr 3 części grupy B3 w załączniku.

Pozdrawiam,
Maciej Przychodzki

Zwolnienie z zaliczenia wykładu z TSPiR - grupy 6, 7, 8

Szanowni Państwo,

Informuję, że prof. Kuczma wyraził zgodę, aby osoby które otrzymały z zaliczenia ćwiczeń ocenę 4.0 i wyższą miały przepisaną tę ocenę jako zaliczenie wykładu, ale pod warunkiem obecności na wszystkich wykładach.
W związku z tym następujące osoby mogą być zwolnione z zaliczenia wykładu pod warunkiem obecności na wszystkich wykładach:
1. Bajus Michał
2. Bredow Krzysztof
3. Bartkowiak Jakub
4. Marciniak Krzysztof
5. Witaszczyk Adrian

Wyniki sprawdzianu z Teorii Sprężystości, Plastyczności i Reologii gr.6, 7, 8

Wyniki w załączniku

M. Przychodzki - dodatkowe konsultacje

Wszelkie sprawy związane z zaliczeniem semestru zimowego można załatwiać w poniedziałek (29.02) w godzinach 11:00-13:00.

M. Przychodzki

Egzamin z Podstaw Mechaniki - II termin - grupy B1-B5

Szanowni Państwo,

Oceny z egzaminu poprawkowego z Podstaw mechaniki zostały wpisane do systemu e-proto. Osoby, które chcą zobaczyć swoje prace zapraszam 29.02.2016 (poniedziałek) w godzinach 11:15-13:00.

Maciej Przychodzki

Podstawy Mechaniki - Egzamin - II termin

Szanowni Państwo,

listy z przydziałem do sal są dostępne pod linkiem:
https://drive.google.com/open?id=0B7d4h26lAcaWMGZzeGFPcVZ4V3c

a wymagania dla studentów przystępujących do egzaminu z Podstaw Mechaniki tutaj
https://drive.google.com/open?id=0B5ddpKZqGWWvTlVaWXQ5eTFkSkU

dr inż. Magdalena Łasecka-Plura
dr inż. Maciej Przychodzki

Egzamin Podstawy Mechaniki grupy B1-B5 -- wgląd w prace

Szanowni Państwo,

Prace egzaminacyjne można przejrzeć w poniedziałek w godzinach 10-12.

M. Przychodzki

Konsultacje - Przychodzki

W związku z tym, że środa - 11 listopada jest dniem wolnym, dodatkowe konsultacje dra M. Przychodzkiego odbędą się w czwartek w godzinach 9:30-11:00

KONSULTACJE - PRZYCHODZKI

Konsultacje we wrześniu odbędą się w następujących terminach:
17.09.2015, godz.: 10.00-11.30,
21.09.2015, godz.: 11.00-12.30.

M. Przychodzki

Wyniki z Teorii Sprężystości - KBI 2, 3

Wyniki w załączniku

Konsultacje - Przychodzki

Informuję, że w tym tygodniu konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się we wtorek w godzinach 18:00-19:00, natomiast dla studentów studiów stacjonarnych w środę w godzinach 11:00-12:00.

TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLAST. WYNIKI KOLOKWIUM- GUPY KBI 2,3

Wyniki kolokwium w załączniku. Poprawka odbędzie się w najbliższą środę (03.06) o godz. 16.50 w sali 215BL

EGZAMIN z Podstaw Mechaniki - podział na sale i godziny

Szanowni Państwo,

W załączniku znajdują się listy z podziałem na grupy w odniesieniu do sali i godziny zdawania egzaminu. Proszę o zapoznanie się z nimi.

Egzamin z Podstaw Mechaniki - ważne informacje

Szanowni Państwo,

Egzamin z Podstaw Mechaniki zgodnie z zapowiedzią odbędzie się w dniu 10.02.2015.
W dniu 09.02.2015 Na stronie internetowej ZMB zostaną wywieszone listy studentów z podziałem na sale oraz godziny, w których przystąpią do egzaminu. Egzamin będzie miał formę pisemną. Należy zabrać ze sobą papier formatu A4, przybory do pisania, kalkulator i legitymację studencką. W trakcie egzaminu korzystanie z telefonu komórkowego (również w celu wykonywania obliczeń)jest zabronione.

WAŻNE:
Osoby, które nie zdały egzaminu z Podstaw Mechaniki w latach wcześniejszych, a zostały warunkowo wpisane na kolejne semestry, aby przystąpić do egzaminu muszą przesłać do dnia 06.02.2015 na adres: maciej.przychodzki@put.poznan.pl swoje imię i nazwisko oraz numer albumu.

GR. B1 i B2 - wyniki kolokwium z Podstaw Mechaniki

Wyniki kolokwium w załącznikach

GR. B1 i B2 - termin kolokwium z Podstaw Mechaniki

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi prośbami kolokwium zaliczeniowe ćwiczeń z Podstaw Mechaniki dla grup B1 i B2 zostaje przeniesione na dzień 16.01.2015, godz. 16:50 w sali 122 (BL).

Subskrybuje zawartość