Maciej Przychodzki

KONSULTACJE - PRZYCHODZKI

Konsultacje we wrześniu odbędą się w następujących terminach:
17.09.2015, godz.: 10.00-11.30,
21.09.2015, godz.: 11.00-12.30.

M. Przychodzki

Wyniki z Teorii Sprężystości - KBI 2, 3

Wyniki w załączniku

Konsultacje - Przychodzki

Informuję, że w tym tygodniu konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się we wtorek w godzinach 18:00-19:00, natomiast dla studentów studiów stacjonarnych w środę w godzinach 11:00-12:00.

TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLAST. WYNIKI KOLOKWIUM- GUPY KBI 2,3

Wyniki kolokwium w załączniku. Poprawka odbędzie się w najbliższą środę (03.06) o godz. 16.50 w sali 215BL

EGZAMIN z Podstaw Mechaniki - podział na sale i godziny

Szanowni Państwo,

W załączniku znajdują się listy z podziałem na grupy w odniesieniu do sali i godziny zdawania egzaminu. Proszę o zapoznanie się z nimi.

Egzamin z Podstaw Mechaniki - ważne informacje

Szanowni Państwo,

Egzamin z Podstaw Mechaniki zgodnie z zapowiedzią odbędzie się w dniu 10.02.2015.
W dniu 09.02.2015 Na stronie internetowej ZMB zostaną wywieszone listy studentów z podziałem na sale oraz godziny, w których przystąpią do egzaminu. Egzamin będzie miał formę pisemną. Należy zabrać ze sobą papier formatu A4, przybory do pisania, kalkulator i legitymację studencką. W trakcie egzaminu korzystanie z telefonu komórkowego (również w celu wykonywania obliczeń)jest zabronione.

WAŻNE:
Osoby, które nie zdały egzaminu z Podstaw Mechaniki w latach wcześniejszych, a zostały warunkowo wpisane na kolejne semestry, aby przystąpić do egzaminu muszą przesłać do dnia 06.02.2015 na adres: maciej.przychodzki@put.poznan.pl swoje imię i nazwisko oraz numer albumu.

GR. B1 i B2 - wyniki kolokwium z Podstaw Mechaniki

Wyniki kolokwium w załącznikach

GR. B1 i B2 - termin kolokwium z Podstaw Mechaniki

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi prośbami kolokwium zaliczeniowe ćwiczeń z Podstaw Mechaniki dla grup B1 i B2 zostaje przeniesione na dzień 16.01.2015, godz. 16:50 w sali 122 (BL).

PODSTAWY MECHANIKI - ZALEGŁY WYKŁAD

Szanowni Państwo,

Zaległy wykład z Podstaw Mechaniki (z dnia 23.12.2014) odbędzie się w dniu 16.01.2015 o godz. 15:10 w sali 122 (BL).
Zapraszam

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z MECHANIKI BUDOWLI DLA GRUPY Z2

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z MECHANIKI BUDOWLI DLA GRUPY Z2 ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK (31.01) W SALI 123 O GODZ. 19:00.

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z KONSTRUKCJI METALOWYCH DLA GRUPY Z3 - nowy termin

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z KONSTRUKCJI METALOWYCH DLA GRUPY Z3 ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK (31.01) W SALI 123 O GODZ. 19:00.

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z KONSTRUKCJI METALOWYCH - GRUPA Z3

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z KONSTRUKCJI METALOWYCH DLA GRUPY Z3 ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ (25.01) W SALI 120 O GODZ. 15:10.

Wyniki obrony zadania z ramy - grupa B1 (I rok)

W dziale "dydaktyka" znajdują się wyniki grupy B1 z obrony zadania projektowego z wyznaczania sił wewn. w ramie.

Wyniki poprawki z belek - grupa B1 (I rok)

W dziale "dydaktyka" znajdują się wyniki poprawki z belek grupy B1.

Projekty z ram do poprawy - grupa B1

W dziale "dydaktyka" znajduje się lista osób, które muszą dokonać poprawek w zadaniu projektowym z wyznaczania sił wewn. w ramach.

Poprawka z belek - grupa B1

POPRAWKA SPRAWDZIANU Z BELEK DLA GRUPY B1 ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK (16.01) O GODZ. 13:30 W SALI 120 (BL)

Subskrybuje zawartość