dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. nadzw. - Biografia

1968 urodzony w Poznaniu;
1975-1987 nauka w Szkole Podstawowej Nr 20 i III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu;
1987-1992 studia wyższe, budownictwo na Politechnice Poznańskiej;
1990-1991 studia wyższe, budownictwo na University of Nottingham, Wielka Brytania w programie Tempus;
1992 stopień mgr inż. na Politechnice Poznańskiej: „Projekt nasypu drogowego na podejściu drogi do mostu na rzece Obrze w Międzyrzeczu” ;
1992-1998 asystent w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej;
1998 stopień dr inż. na Politechnice Poznańskiej: „Efektywny element skończony o dużej krzywiźnie" (PDF);
1998-2013 adiunkt w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej;
1999-2001 staż naukowy na Universität Hannover, Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik, stypendium Alexander von Humboldt Foundation ;
2008 stopień dr hab. na Politechnice Poznańskiej: „Kontakt między belkami";
2012-... Kierownik Zakładu Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej;
2013 stanowisko profesora nadzwyczajnego na Politechnice Poznańskiej