Grupy B1, B2, B3, I rok -poprawka sprawdzianu z belek i II termin kolokwium

Poprawka sprawdzianu z belek dla grup B1, B2, i B3 odbędzie się łącznie z drugim terminem kolokwium. Drugi termin kolokwium oraz poprawka sprawdzianu z belek odbędą się w dniu 26.01.2018 o godzinie 9:00.