dr hab. inż. Przemysław Litewka - Problematyka badawcza

Mechanika budowli

Metody numeryczne w mechanice
- metoda elementów skończonych (MES),
- metoda pasm skończonych,
- problem shear-lockingu w MES-ie.

Mechanika kontaktu
- kontakt belka-belka,
- sprzężone pola mechaniczne, elektryczne i termiczne