Teoria Sprężystości - zaliczenie poprawkowe - II stopień zaoczne, 1 semestr

Szanowni Studenci,
informuję, że zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń z Teorii Sprężystości odbędzie się 10.02.2018r. (sobota) o godz. 8.00 w sali 122.
Z poważaniem
Przemysław Wielentejczyk