dr hab. inż. Przemysław Litewka - Projekty badawcze