Z2/IIst._NS - zaliczenie poprawkowe

Szanowni Państwo,

zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Dynamika Konstrukcji odbędzie się 18.02.2018 o g.11.00 w sali 202.
W tym terminie można również dostarczyć zaległe projekty.

Magdalena Łasecka-Plura