B9/II rok - zaliczenie poprawkowe

Szanowni Państwo,

zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Mechanika Budowli odbędzie 19.02.2018 o g.11.30 w sali 238.
W tym czasie można również dostarczyć zaległe projekty.

Magdalena Łasecka-Plura