Egzamin z Mechaniki budowli - dodatkowy termin

Szanowni Państwo,

egzamin z przedmiotu Mechanika budowli dla osób, którym przysługuje jeszcze jeden termin, odbędzie się w środę 10.10.2018 o g.9.30, s.204.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedłużenie sesji oraz usprawiedliwienie dostarczone w terminie tygodnia od daty przeprowadzenia egzaminu.
Proszę osoby, które spełniają te warunki, o wcześniejsze wysłanie informacji drogą mailową o zamiarze przystąpienia do egzaminu.

Z poważaniem
Magdalena Łasecka-Plura