Michał Guminiak - pełnione funkcje

Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 2001 r.)
Członek Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (od 2005 r.)
Członek Poznańskiego Oddziału PZITB (od 2012 r.)