Michał Guminiak - nagrody, wyróżnienia

Kwiecień 2005 r. - wyróżnienie Ministra Infrastruktury za rozprawę doktorską,
Październik 2008 r.  - Nagroda JM Rektora PP za pracę naukową w roku akademickim 2007/2008,
Październik 2009 r.  - Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2008/2009,
Październik 2010 r. - Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2009/2010,
Sierpień 2012 r.  - Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w roku akademickim 2011/2012,
Październik 2012 r. - Nagroda JM Rektora PP zespołowa II stopnia za opracowanie monografii Ścisłe elementy krzywoliniowe w metodach elementów skończonych i elementów brzegowych,
Październik 2013 r. - Nagroda JM Rektora PP za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2012/2013,
Październik 2017 r. - Nagroda JM Rektora PP za pracę naukową w roku akademickim 2016/2017.