Michał Guminiak - konsultacje

Wtorek, godz. 15.00 - 16.00, s. 204 (BL)
Środa, godz. 11.15 - 11.45 oraz 16.30 - 18.00, s. 204 (BL)