Michał Guminiak - konsultacje

- środa, godz. 11.15 - 11.45 oraz 17.00 - 18.00 p. 204 C
- czwartek, godz. 11.15 - 11.45, p. 204 C