dr inż. Jacek Pulikowski - Pełnione funkcje

od 1.11.1976 w Zakładzie Mechaniaki Budowli - asystent

od 1985 w Zakładzie Mechaniaki Budowli - adiunkt

od 1.10.1998 w Zakładzie Mechaniaki Budowli - starszy wykładowca

od 1.10.2008 w Zakładzie Mechaniaki Budowli - docent