dr inż. Jacek Pulikowski - Konferencje, sympozja, szkolenia