dr hab. inż. Zdzisław Pawlak - Publikacje

1. Pawlak Z., Rakowski J. Fundamental solutions for regular discrete slabs. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 77 (1997), pp. 261-262.
2. Z. Pawlak, J. Rakowski : Fundamental solutions for infinite discrete beams on elastic foundation. Communications in Difference Equations, Gordon and Breach Science Publishers 1998, pp. 301-309.
3. Z. Pawlak, J. Rakowski : Difference Equation method for Static Problem of Infinite Discrete Structures. Foundations of Civil and Environmental Engineering. Nr 1. 2002. pp. 149-162
4. Z. Pawlak, J. Rakowski : Difference Equation method for Static Problem of Infinite Discrete Structures. Journal of Civil Engineering and Management. 2002, Vol. VIII, No 2. 88-93.
5. Z. Pawlak, M. Guminiak: The application of fundamental solutions in static analysis of thin plates resting on the internal elastic support. Foundations of Civil and Environmental Engineering. Nr 11. 2008. pp 67-96.
6. Z. Pawlak: Ekonomiczna rozpiętość nawy hali stalowej. Nowoczesne Hale, 1/2008, wydawnictwo ELAMED, str. 16-18.
7. Z. Pawlak: Projektowanie konstrukcji hal. Tworzenie modelu obliczeniowego. Nowoczesne Hale, 2/2009, wydawnictwo ELAMED, str. 44-47.
8. Z. Pawlak, J. Rakowski : Solution of infinite slab static problem using the finite strip method by difference equations. Journal of Theoretical and Applied Mechanics. No. 3, Vol 47, 629-643. Warsaw 2009.
9. Z. Pawlak: Błędy w projektowaniu konstrukcji halowych. Nowoczesne Hale, 2/2010, ELAMED, str. 26-30.
10. R. Lewandowski, Z. Pawlak, Dynamic Analysis of Frames with Viscoelastic Dampers Modelled by Rheological Models with Fractional Derivatives. Journal of Sound and Vibration, 2011, 330: 923-936.
11. Z. Pawlak: Optymalizacja konstrukcji hal wielkopowierzchniowych. Nowoczesne Hale, 1/2011, ELAMED, str. 26-28.
12. Z. Pawlak, J. Rakowski , Sinusoidalny element skończony. in: Ścisłe elementy krzywoliniowe w metodach elementów skończonych i elementów brzegowych, J. Rakowski Ed., pp. 123-138, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
13. Z. Pawlak: Optymalizacja konstrukcji hali z uwzględnieniem blachy trapezowej na dachu - cz.1. Nowoczesne Hale, 4/2012, ELAMED, str. 47-49.
14. Z. Pawlak: Optymalizacja konstrukcji hali z uwzględnieniem blachy trapezowej na dachu - cz.2. Nowoczesne Hale, 5/2012, ELAMED, str. 30-32.
15. Lewandowski, Roman and Zdzislaw Pawlak. "Optimal Placement of Viscoelastic Dampers Represented by the Classical and Fractional Rheological Models." In Design Optimization of Active and Passive Structural Control Systems, ed. Nikos D. Lagaros, Vagelis Plevris and Chara Ch Mitropoulou, IGI Global, 2013. 50-84. Web. 8 Aug. 2012. doi:10.4018/978-1-4666-2029-2.ch003.
16. Z. Pawlak, R. Lewandowski, The continuation method for the eigenvalue problem of structures with viscoelastic damper. Computer and Structures, 2013, 125: 53-61
17. Z. Pawlak, Application of fundamental solutions to the static analysis of thin plates loaded in plane., Civil and Enviromental Engineering Reports, Zielona Góra, No 10, 2013.
18. Z. Pawlak, Charakterystyki dynamiczne konstrukcji z lepko-sprężystymi tłumikami modelowanymi za pomocą pochodnych ułamkowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy Nr 492, 2013.
19. Z. Pawlak: Wpływ położenia styku montażowego na pracę ramy portalowej. Nowoczesne Hale, 4/2013, ELAMED, str. 16-17.