dr inż. Przemysław Wielentejczyk - Teoria Sprężystości i Plastyczności