dr inż. Magdalena Łasecka Plura - Dane kontaktowe

dr inż. Magdalena Łasecka-Plura
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 5
60-965 Poznań
tel.: +48-61-6652697
email: magdalena.lasecka-plura@put.poznan.pl