Zakład Mechaniki Budowli - Publikacje

W ciągu ostatnich lat pracownicy opublikowali kilkadziesiąt artykułów naukowych w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wzięli udział w kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Mogą tu Państwo znaleźć między innymi:
- wykaz artykułów naukowych pracowników Zakładu Mechaniki Budowli >czytaj
- wykaz książek, których autorami są pracownicy Zakładu Mechaniki Budowli >czytaj
- rozprawy doktorskie i habilitacyjne pracowników Zakładu Mechaniki Budowli >czytaj