Zakład Mechaniki Budowli - Rozprawy / Papers

Rozprawy habilitacyjne pracowników Zakładu Mechaniki Budowli:

 • Michał Guminiak: Metoda elementów brzegowych w analizie płyt, 2016. 
 • Przemysław Litewka: Kontakt między belkami, 2008.
 • Ryszard Dzięcielak: Propagacja fal nieciągłości w ośrodku porowatym nasyconym cieczą, 1980.
 • Jerzy Rakowski.
 • Ryszard Sygulski.

Rozprawy doktorskie pracowników Zakładu Mechaniki Budowli:

 • Maciej Przychodzki: Wybrane metody sztucznej inteligencji w sterowaniu układami aktywnej redukcji drgań konstrukcji ramowych, 2010. >czytaj
 • Michał Guminiak: Analiza płyt cienkich metodą elementów brzegowych z wykorzystaniem nowego sformułowania warunków brzegowych *, 2004,* wyróżnienie Ministra Infrastruktury za rozprawę doktorską.>czytaj
 • Przemysław Wielentejczyk: Dynamika periodycznych układów nieograniczonych o budowie dyskretnej, 2001.
 • Zdzisław Pawlak: Rozwiązania fundamentalne dla układów konstrukcyjnych w ujęciu dyskretnym, 2001 więcej.>czytaj
 • Przemysław Litewka: Efektywny element skończony o dużej krzywiźnie, 1998 więcej.>czytaj
 • Jacek Pulikowski: Obciążenia niezachowawcze układów cięgnowych, 1985
 • Ryszard Sygulski: Problemy drgań niektórych typów przekryć cięgnowych w opływie powietrza, 1978.
 • Jerzy Rakowski: Zginanie i drgania regularnych rusztów z węzłami sztywnymi, 1974.
 • Ryszard Dzięcielak: Działanie źródeł cieczy w ośrodku konsolidującym, 1969