Studenci - Literatura - Teoria sprężystości i plastyczności

Wykaz podręczników dla uczestników kursu z Teorii sprężystości i plastyczności:

Literatura podstawowa:
1. GAWĘCKI A., Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, tom I+II, , Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998 (podręcznik dostępny w formie elektonicznej, >czytaj).
2. FUNG Y.C., Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1982.
3. OSTROWSKA-MACIEJEWSKA J., Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych, PWN , Warszawa 1982.
4. STANISŁAWSKI S., Podstawy teorii sprężystości, Wydawnictwo Politech-niki Poznańskiej, Poznań 1963.
5. BRUNARSKI L., GÓRECKI B., RUNKIEWICZ L., Zbiór zadań z teorii spręży-stości i plastyczności, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1975.

Literatura uzupełniająca:
1. KARAŚKIEWICZ E., Zarys teorii wektorów i tensorów, PWN, Warszawa 1964.
DERSKI W., Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych, Politechnika Poznańska, Poznań 1965.
2. NOWACKI W., Teoria sprężystości, PWN, Warszawa 1970.
3. TIMOSHENKO S., GOODIER J.N., Teoria sprężystości, Arkady, Warszawa 1962.
4. OLSZAK W. i inni, Wprowadzenie w teorię plastyczności, PWN, Warszawa 1962.
5. SAWCZUK A., IZBICKI R.J., Podstawy mechaniki ośrodków plastycznych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1984.