Dr hab. inż. Michał Guminiak - biografia

1994-1999 - studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 1998-1999 - studia na Wydziale Budownictwa i Transportu Uniwersytetu w Padwie

wrzesień 1999 - obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej praca dyplomowa magisterska pt. "Analiza komputerowa zjawisk cieplno - wilgotnościowych i mechanicznych w wybranych betonach wysokowartościowych w warunkach pożarowych", promotor: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ, recenzent: prof. dr hab. inż. Piotr Klemm

wrzesień 2004 - obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej rozprawa doktorska pt. "Analiza płyt cienkich metodą elementów brzegowych z wykorzystaniem nowego sformułowania warunków brzegowych" , promotor: dr hab. inż. Ryszard Sygulski, prof. PP, recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dr hab. inż. Jerzy Rakowski, prof. PP

luty 2007 - ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich przy Studium Pedagogicznym Politechniki Poznańskiej

styczeń 2017 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

języki obce - język angielski, język włoski