prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma - Dane kontaktowe

email: mieczyslaw.kuczma@put.poznan.pl

pok. 304 BL