Studenci - Alma Mater

Alma Mater to inicjatywa kształcenia bezpośredniego podjęta przez Instytut Konstrukcji Budowlanych. Głównym celem inicjatywy Alma Mater jest stworzenie systemu wspomagającego bezpośrednie kształcenie osobiste na poziomie akademickim z wykorzystaniem interaktywnych materiałów edukacyjnych oraz możliwością bezpośredniego kontaktu zdalnego z dydaktykami prowadzącymi przedmiot. A w szczególności:

- utworzenie sformalizowanej procedury publikacji elektronicznych tworzonych na rzecz bieżącego procesu dydaktycznego. Wsparcie dla autorów publikacji w formie elektronicznej, głównie o charakterze doradczym, instruktażowym oraz zaopatrzenia ich w zalecane instrumentarium informatyczne.

- włączenia studentów do współpracy w przygotowaniu materiałów edukacyjnych, budowania ich kreatywności i osobistych więzi z pracownikami naukowo-dydaktycznymi przy opracowaniach notatek z wykładów przeznaczonych do publikacji w formie elektronicznej.

- opracowanie przez doświadczonych dydaktyków materiałów interaktywnych z testerami wiedzy i umiejętności, przeznaczonych głównie do samodzielnej edukacji, ich publikacja w sieci teleinformatycznej w warunkach nieskrępowanego dostępu dla wszystkich zainteresowanych a przede wszystkim studentów studium stacjonarnego, zaocznego, absolwentów oraz kandydatów na studia.

- przygotowanie materiałów, systemów informatycznych i organizacyjnych oraz kadry naukowo-dydaktycznej, informatycznej i administracyjnej do uruchomienia nauczania w systemie hybrydowym, opartym o technologie e-learning'u oraz zmodyfikowane procedury nauczania stacjonarnego.

Na portalu znajdują się między innymi wykłady z kursów: teoria sprężystości, mechanika budowli, wytrzymałość materiałów, książki w wersji elektronicznej.

źródło: http://www.ikb.poznan.pl/almamater/organizacja/index.htm