Zakład Mechaniki Budowli - Historia

Zakład Mechaniki Budowli wchodzi w skład Instytutu Konstrukcji Budowlanych jednostki organizacyjnej Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Zakład Mechaniki Budowli został powołany w latach 1949/1950. W 1952 roku Zakład przekształcony został w Katedrę Mechaniki Budowli. Od 1970 roku Katedra jako zakład weszła w skład Instytut Konstrukcji Budowlanych. Instytut Konstrukcji Budowlanych został utworzony 1 września 1970 roku w wyniku połączenia następujących jednostek organizacyjnych: Katedry Budownictwa Stalowego, Katedry Mechaniki Budowli oraz Katedry Organizacji i Technoilogii Robót Budowlanych. W 1980 roku Zakład Mechaniki Budowli został podzielony na dwa Zakłady: Mechaniki Budowli i Wytrzymałości Materiałów

W kolejnych latach pracą zespołu w Katedrze i Zakładzie kierowali profesorowie i docenci:

  • Tadeusz Kozłowski (1949 – 1952),
  • Lucjan Ballenstedt (1952 – 1958),
  • Stanisław Stanisławski (1958 – 1960),
  • Jerzy Szymkiewicz (1960 – 1964),
  • Kazimierz Wrześniowski (1964 – 1970),
  • Romuald Świtka (1971 – 1991),
  • Jerzy Rakowski (1991 - 2012).

Od roku 2012 kierownikiem Zakładu Mechaniki Budowli jest  dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP.

Obecnie Zakład Mechaniki budowli tworzy zespół kilkunastu pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy kształcą studentów w zakresie mechaniki teoretycznej, mechaniki budowli i teorii sprężystości. Pracownicy Zakładu Mechaniki Budowli mają znaczący dorobek w dziedzinie teorii konstrukcji oraz zastosowania metod komputerowych w mechanice konstrukcji. Większość prac badawczych prowadzonych przez Zakład ma charakter teoretyczny. Specjalności i kierunki badawcze to: modelowanie konstrukcji inżynierskich, problemy statyki, dynamiki i stateczności konstrukcji, zagadnienia kontaktowe konstrukcja-podłoże, konstrukcja-powietrze, bifurkacja i drgania nieliniowe, metody równań różnicowych, różnic skończonych, elementów skończonych i elementów brzegowych w obliczeniach złożonych układów konstrukcji.