Studenci - Alma Mater - Mechanika budowli

Wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Rakowski

Konsultant - redaktor: dr inż. Zdzisław Pawlak

Studencki zespół redakcyjny: Paulina Przybylska, Sebastian Jambrożek, Marek Komosa, Agnieszka Sysak, Emilia Mikołajczak, Dobrosława Dobra, Agnieszka Wdowska, Łukasz Dziakiewicz

Wykłady z kursu Mechanika budowli (2003/2004) zostały podzielone na dwie części. Można je pobrać z załączników.

Część I:

Strona tytułowa

Spis treści

1. Wstęp

2. Praca sił wewnętrznych

3. Współczynnik ścinania (korekcyjny)

4. Równanie pracy wirtualnej

5. Temperatura, osiadanie podpór, błędy montażu w równaniu pracy wirtualnej

6. Wyznaczanie linii ugięcia w układach prętowych

7. Twierdzenia o wzajemności

8. Analiza kinematyczna i statyczna ustrojów prętowych

9. Metoda sił

10. Metoda sił - rama

11. Metoda sił - kratownica

12. Metoda sił - łuk

13. Belki ciągłe statycznie niewyznaczalne

14. Ramy przestrzenne statycznie niewyznaczalne

15. Zadania - powtórka

Część II

Strona tytułowa

Spis treści

1. Wzory transformacyjne metody przemieszczeń

2. Stopień kinematycznej niewyznaczalności

3. Metoda przemieszczeń - zasady ogólne

4. Ramy obciążone termicznie, osiadaniem podpór oraz przypadki szczególne

5. Metoda przemieszczeń - przykład liczbowy

6. Komputerowa wersja metody przemieszczeń

7. Metoda mieszana 8. Metoda Crossa

9. Stateczność sprężysta układów prętowych

10. Stateczność początkowa

11. Statyka z uwzględnieniem dużych sił osiowych

12. Wprowadzenie do dynamiki budowli

13. Drgania harmoniczne układów dyskretnych o wielu stopniach swobody

14. Drgania prętów prostych o ciągłym rozkładzie masy

15. Drgania własne ram - obliczenie częstości kołowych drgań własnych

16. Zadania - powtórka

ZałącznikWielkość
MechanikaBudowli_cz1_pdf.zip5.08 MB
MechanikaBudowli_cz2_pdf.zip5.21 MB