Mechanika budowli, zbiór zadań z elementami ujęcia komputerowego

Autorzy: M. Guminiak, J. Rakowski,

Wydawnictwo: Wyższej Szkoły Zawodowej im.Stanisława Staszica w Pile,

Rok wydanie: 2011,

ISBN 978-83-62617-06-7 

 

Zagadnienia omówione w książce:

1. Linie wpływu w układach prętowych statycznie wyznaczalnych

 • Wyznaczanie linii wpływu reakcji i sił przekrojowych w belkach
 • Wyznaczanie linii wpływu reakcji i sił przekrojowych w łukach trójprzegubowych
 • Wyznaczanie linii wpływu sił w prętach kartownic
 • Linie wpływu przemieszczeń w belkach

2. Obliczanie przemieszczeń w układach prętowych statycznie wyznaczalnych

 • Przemieszczenia w belkach i ramach
 • Przemieszczenia w kratownicach
 • Przemieszczenia w belkach o osi zakrzywionej

3. Rozwiązywanie statycznie niewyznaczalnych układów prętowych metodą sił

 •  Ramy
 • Linie wpływu wielkości statycznych w belkach
 • Łuki
 • Linie wpływu w łukach

4. Rozwiązywanie układów prętowych metodą przemieszczeń

 • Wzory transformacyjne
 • Ramy płaskie i belki
 • Linie wpływu wielkości statycznych w belkach

5. Stateczność sprężysta układów prętowych

 • Wyznaczanie sił krytycznych w belkach
 • Stateczność początkowa ram płaskich

6. Statyka prętów prostych z uwzględnieniem działania sił osiowych

7. Dynamika układów prętowych

 • Drgania harmoniczne belek i ram o dyskretnym rozkładzie masy
 • Drgania harmoniczne belek o ciągłym rozkładzie masy

8. Podsumowanie części 1 – 7 na podstawie zadania przeglądowego

9.   Statyka układów prętowych w ujęciu macierzowym

 • Macierz sztywności prętowego elementu kratowego
 • Macierz sztywności elementu belkowego
 • Macierz sztywności elementu ramowego
 • Macierz transformacji
 • Macierz sztywności elementu kratownicy
 • Statyka prętów poddanych działaniu siły osiowej
 • Statyka belek
 • Statyka kratownic
 • Statyka ram