Tematy prac dyplomowych

Seredecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami tematów prac dyplomowych.

MECHANIKA BUDOWLI

Prowadzący: dr hab. inż. Przemysław Litewka

email: przemyslaw.litewka@gmail.com

Proponowanie tematy prac dyplomowych:

 • Analiza stateczności ram w ujęciu klasycznym,
 • Dynamika ram i belek w ujęciu klasycznym,
 • Analiza stateczności prętów o złożonych warunkach podparcia,
 • Analiza stateczności ram stalowych,
 • Analiza sił wewnętrznych w powłokach osiowo-symetrycznych z różnymi warunkami podparcia,
 • Zakrzywiony element belkowy - kołowy i krzywa łańcuchowa, 
 • Analiza drgań płyt.
 • Prowadzący: dr hab. inż. Michal Guminiak

  email: michal.guminiak@put.poznan.pl

  Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich:

 • Statyka belek i płyt spoczywających na podłożu sprężystym w ujęciu metody elementów brzegowych,
 • Zastosowanie uproszczonej metody obliczania całek brzegowych w analizie statyki płyt cienkich metodą elementów brzegowych,
 • Zastosowanie metody podwójnego punktu kolokacji w analizie statyki płyt w ujęciu metody elementów brzegowych.

Proponowane tematy prac dyplomowych magisterskich:

 • Zastosowanie uproszczonej metody obliczania całek brzegowych w analizie drgań własnych płyt cienkich metodą elementów brzegowych,
 • Analiza drgań wymuszonych harmoniczne płyt cienkich spoczywających na podporach słupowych w ujęciu metody elementów brzegowych,
 • Analiza drgań wymuszonych harmoniczne płyt cienkich spoczywających na wewnętrznych podporach liniowych w ujęciu metody elementów brzegowych,
 • Analiza stateczności początkowej płyt cienkich spoczywających na wewnętrznych podporach liniowych w ujęciu metody elementów brzegowych. .

 

KONSTRUKCJE STALOWE I ŻELBETOWE

 Prowadzący: dr hab. inż. Zdzisław Pawlak

email: zdzislaw.pawlak@put.poznan.pl

Proponowane tematy prac dyplomowych:

 • Projekt magazynu, przechowalni warzyw - hala stalowa,
 • Projekt salonu samochodowego - hala stalowa lub stalowo - żelbetowa z antresolą,
 • Projekt sali gimnastycznej - konstrukcja dachu stalowa lub z drewna klejonego,
 • Projekt hali magazynu wysokiego składowania - konstrukcja stalowa,
 • Projekt hali sortowni owoców - konstrukcja stalowa lub żelbetowa,
 • Projekt garażu dwupoziomowego - konstrukcja żelbetowa,
 • Projekt hali centrum handlowego - konstrukcja stalowa lub żelbetowa,
 • Projekt konstrukcji zadaszenia nad parkingami,
 • Projekt konstrukcji pylonu reklamy o wysokośco 30m.
 • Projekt wielokondygnacyjnej galerii handlowej.
 • Uwagi:Podane powyżej zagadnienia stanowią jedynie propozycję. Ostateczny temat zwykle jest ustalany po rozmowie z Dyplomantem/ką
 •  

  Prowadzący: dr inż. Maciej Przychodzki

   email: maciej.przychodzki@put.poznan.pl

   Przykładowe tematy prac inżynierskich:

  • Projekt hali magazynowej o konstrukcji żelbetowo-stalowej
  • Projekt hali stalowej z profili blachownicowych
  • Projekt budynku mieszkalno-usługowego o konstrukcji żelbetowej
  • Projekt hali sportowej z dachem o konstrukcji drewnianej
  • Projekt garażu wielopoziomowego o konstrukcji żelbetowej
  • Przykładowe tematy prac magisterskich:

  • Projekt hali przemysłowej z suwnicami natorowymi
  • Projekt hali magazynowej z elementami z betonu sprężonego
  • Projekt garażu wielopoziomowego o konstrukcji stalowej ze stropami zespolonymi
  • Analiza statyczna smukłych słupów żelbetowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznych i fizycznych
  • Analiza dynamiczna konstrukcji ramowych z tłumikami masowymi
  • Aktywna redukcja drgań konstrukcji ramowych poddanych obciążeniom losowym
  •