dr inż. Olga Kawa - Biografia

Olga Kawa jest absolwentką Politechniki Poznańskiej. W 2005 roku uzyskała stopień magistra inżyniera na wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Pracę magisterską napisała pod opieką dr inż. Witolda Kąkola z Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania. Tytuł pracy: Analiza numeryczna połączenia słupa stalowego cienkościennego z blachą podstawy słupa. W 2006 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, od 2009 roku pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Budowli.