mgr inż. Olga Kawa - Problematyka badawcza

Udział w projektach badawczych

  • Kontakt między belkami, Kawa O., Litewka P., numer projektu 2016/01/11/DSPB/0600
  • Badania teoretyczne i doświadczalne wybranych elementów konstrukcyjnych Bakalarz A., Bąk M., Ciesielczyk K., Demby M., Kawa O., Olszewska A., Pawłowski D., Polus Ł., numer projektu 2016/01/11/DSMK/0704
    • Kontakt między belkami, Kawa O., Litewka P., numer projektu 2015/01/11/DSPB/0400
    • Opracowanie nowych skończonych elementów kontaktowych, w których uwzględnia się deformacje sprężyste belek w strefie kontaktu, Kawa O., numer projektu 2015/01/11/DSMK/ 0509,
    • Kontakt między belkami, Kawa O., Litewka P., numer projektu 2014/01/11/DSPB/0300
    • Kontakt między belkami o przekroju kołowym z uwzględnieniem deformacji przekroju, Kawa O., numer projektu 2014/01/11/DSMK/ 0285

 

Tematyka badan: Mechanika kontaktu.

Temat pracy doktorskiej:

Kontakt miedzy belkami o przekroju kołowym z uwzględnieniem deformacji przekroju.

Cel pracy:

Celem pracy jest opracowanie nowych skończonych elementów kontaktowych, w których uwzględnia się deformacje sprężyste belek w strefie kontaktu. Przeprowadzona analiza rozszerzy prowadzoną od wielu lat wieloaspektową analizę kontaktu między belkami.

Zakres pracy doktorskiej:

Zakres prac obejmuje opracowanie nowych kontaktowych elementów skończonych dla belek o przekroju kołowym z i bez uwzględnienia tarcia. W pracy zakłada się model tarcia Coulomba i stosuje podejście analogiczne jak w plastyczności. Więzy wynikające z kontaktu i tarcia zostają wprowadzone za pomocą funkcji kary. W celu uwzględnienia deformacji sprężystej belek w strefie kontaktu zaproponowany zostanie algorytm rozwiązania problemu z wykorzystaniem zależności wynikających z kontaktu Hertza, w którym deformacje wprowadza się poprzez inne zdefiniowanie funkcji penetracji lub współczynnika kary. W pracy zostanie także omówiony kontakt między belkami, w którym deformacja zostanie wprowadzona za pomocą praw fizycznych uzyskanych z eksperymentu numerycznego z wykorzystaniem programu Abaqus. W celu weryfikacji opracowanych elementów przeprowadzona są obliczenia numeryczne za pomocą własnego programu komputerowego oraz symulacje numeryczne przy użyciu pakietu programów Abaqus.