dr inż. Olga Kawa - Konferencje, sympozja, szkolenia

Wykaz publikacji,

 1. O. Kawa, P. Litewka, R. Studziński, Contact between 3D beams with deformable circular cross-sections – numerical verification, Engineering Transactions, vol. 66(3), pp. 281-299, 2018,
 2. Kawa O., Litewka P., Numerical analysis of contact between 3 – D beams with deformable circular cross-section, w: Kleiber M. (red.) Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015, CRC Press, s. 187 – 190, 2016,
 3. O. Kawa, P. Litewka, Contact with friction between 3D beams with deformable circular cross-sections, Engineering Transactions, vol. 63(4), pp. 439-462, 2015,
 4. O. Kawa, P. Litewka Contact between 3-D beams with deformable circular cross sections, Recent advances in computational mechanics : proceedings of the 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2013), Poznań, 27-31 August, 2013,
 5. O. Kawa, Analiza numeryczna połączenia cienkościennego słupa stalowego o przekroju SIGMA z blachą podstawy słupa, praca zbiorowa pod redakcją T. Błaszczyńskiego, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2012 r.

 Udział  konferencjach, szkoleniach

 1. O. Kawa referat pt.: Macierz sztywności elementu belkowego Timoshenki z podatnymi więzami podporowymi, X Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Doktorów   Wydziałów Budownictwa, Szczyrk 4-6 listopada 2009 r.,
 2. Multiscale Modeling in Mechanics of Materials, Zakopane, 9-11 września 2009 r., udział w szkoleniu,
 3.  Introduction to Abaqus/CAE, Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit; Budsoft, Poznań, wrzesień 2008 r., udział w szkoleniu,
 4.  Dissemination of Fire Safety Engineering Knowledge; Poznań, 28 listopada 2008 r., udział w seminarium,
 5.  Dynamic fracture and damage of brittle and ductile materials and its industrial applications, Poznań, 3-5 września, 2008 r., udział w seminarium,
 6.  XIII Sympozjum stateczności Konstrukcji, Zakopane 17 - 21 września 2012 r., udział w konferencji,
 7. O. Kawa, P. Litewka, referat pt.: Contact between 3-D beams with deformable circular cross sections, 20th Conference on computer Method in Mechanics, 27 - 31.08,      2013r., Poznań,
 8. O. Kawa, P. Litewka, referat pt: Contact with friction between 3-D beams with deformable circular cross-sections", 11th World Congress on Computational Mechanics, 20 - 25   July 2014 r. - Barcelona, Spain,
 9. O. Kawa, P. Litewka, referat pt: 9. O. Kawa, P. Litewka, referat pt.: Numerical analysis of contact between 3-D beams with deformable circular cross sections,", 3rd Polish         Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics, September 8th –11th 2015, Gdańsk, Poland.
 10. O. Kawa, P. Litewka, referat pt.: Numerical analysis of frictionless contact between 3–D beams with circular cross-section, VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS Congress 2016, Crete, June 5-10, 2016, https://www.eccomas2016.org/proceedings/pdf/6888.pdf.
 11. O. Kawa, P. Litewka, R. Studziński, Numerical analysis of cross-section deformation in beam-to-beam contact, Emerging Trends in Applied Mathematics and Mechanics ETAMM2018, June 18-22, 2018, Kraków, Book of Abstracts, p.106.