Szanowni Studenci, Rok 2, Semestr III - EGZAMIN MB

Wszelkie wątpliwości związane z ocenami otrzymanymi z egzaminu z Mechaniki Budowli można wyjaśnić w czwartek 18.02.2016r. o godz.9.00 w sali 304B.
Proszę również śledzić aktualności związane z przydziałem sal i organizacją egzaminu poprawkowego w dniu 24.02.2016r. (środa) o godz.9.00.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk
prowadzący przedmiot