EGZAMIN POPRAWKOWY Z MECHANIKI BUDOWLI - STUDIUM INŻYNIERSKIE

Szanowni Studenci.
Otrzymaliście Państwo oceny z egzaminu poprawkowego z MB. Wszelkie wątpliwości dotyczące ocen można wyjaśnić w poniedziałek 3.10.2016r. o godzinie 9.00 w sali 304B.
Osoby, którym przysługuje z różnych przyczyn dodatkowy termin egzaminu mogą go napisać w poniedziałek 3.10.2016r. o godz. 16.00 w sali 123 BL.
Proszę, aby te osoby zgłosiły się do mnie o godz. 9.00 w sali 304B w celu sprawdzenia możliwości przystąpienia do egzaminu.
W tym terminie nie jest wymagane przedłużenie sesji.

Z poważaniem
dr inż. Przemysław Wielentejczyk