mgr inż. Agnieszka Olszewska - Biografia

 Przebieg edukacji:
 2006-2009 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku
 2009-2014 Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
                 Kierunek Budownictwo, Specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie