mgr inż. Agnieszka Olszewska - Nagrody, wyróżnienia

Nagroda za najlepszy referat na Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej BUDMIKA 2014
pt. Porównanie wielkości statycznych w powłokach osiowosymetrycznych obliczonych analitycznie i numerycznie.