Grupa B8, I rok - wyniki poprawek obron

130121 - 2,0
130238 - 2,0

Ostateczny termin zaliczenia - 22.02.2017 godz. 17.00 (pokój 304)